Απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020

Αυξήσαμε την απορρόφηση του ΕΣΠΑ, εντάσσοντας έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την πραγματική οικονομία.