Βελτίωση της καθημερινότητας

Με 106 έργα προϋπολογισμού 270,7 εκ. € βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και δυναμώνουμε τη Δυτική Ελλάδα.