Γραφείο Περιφερειάρχη

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

    Τηλ.: 2613613501

    Email: grafeio.pde@pde.gov.gr