Περιβάλλον

Προστατεύουμε το περιβάλλον, επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.