Υποδομές

Με 174 έργα υποδομών ενισχύουμε την Περιφερειακή Οικονομία και τα νοικοκυριά της Δυτικής Ελλάδας.