Επιστολή Φαρμάκη στον J.Hahn

ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ J.ΗΑΗΝ

Την 14-2-2013 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα επίσκεψη και ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τοπικών φορέων, για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, για την περιφερειακή καινοτομία και για τον προγραμματισμό και οργάνωση της εταιρικής σχέσης για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Στην εν λόγω συνάντηση, δόθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων πάνω στα ανωτέρω ζητήματα. Στα πλαίσια της ως άνω συνάντησης επιδόθηκε στον Ευρωπαίο Επίτροπο επιστολή από τον περιφερειακό σύμβουλο Νεκτάριο Φαρμάκη η οποία έχει ως εξής :

*********************

 

 

Αγρίνιο: 14-2-2013

 

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου στη Δυτική Ελλάδα και θέματα μελλοντικής πολιτικής σύγκλισης.

Αγαπητέ Επίτροπε Hahn

Η επίσκεψή σας στην περιοχή μας είναι εξαιρετικής σημασίας, με δεδομένο ότι εξάρει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης των 17 και παράλληλα αυτή με τις περισσότερες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, στην πορεία της προς το μέλλον. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για τις πραγματικές μας προτεραιότητες, που θα αποτελέσει τη βάση για μία νέα κοινή συμφωνία, με στόχο να δημιουργηθούν οι βάσεις για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή.

Καθίσταται προφανές ότι η πολιτική διαβούλευση ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και η ανάλυση της τοπικής απόδοσης, έχουν ήδη παράσχει την ευκαιρία τόσο ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις προτεραιότητες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο όσο και στην ταυτοποίηση και αναγνώριση βασικών ανησυχιών και προκλήσεων για το μέλλον, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη δηλωθεί στην σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.

Με αυτή την επιστολή επιθυμούμε να συνεισφέρουμε με εποικοδομητικό τρόπο στην παρούσα διαβούλευση αφορώσα στην επίδραση της πολιτικής σύγκλισης, με δεδομένο ότι έχουμε πίστη στο Ευρωπαϊκό όραμα ολοκλήρωσης και τη συμμετοχή των επιμέρους περιφερειών σε αυτή τη διαδικασία.

Η ύφεση στην περιοχή μας δεν άρχισε το 2008, αλλά έχει μία μακρά αρνητική πορεία εδώ και πολλές δεκαετίες, με σοβαρές επιπτώσεις στην αποβιομηχανοποίηση της περιοχής, στην απαγόρευση της καλλιέργειας καπνού εξαιτίας της κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Οι επιπτώσεις της ύφεσης εντάθηκαν περαιτέρω εξαιτίας της έλλειψης οδικώνσιδηροδρομικών, λιμενικών και εναέριων δικτύωνη οποία εμποδίζει την εύκολη πρόσβαση αγαθών και ανθρώπων. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο καθώς η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν ισχυρές διασυνοριακές διασυνδέσεις με την Ιταλία και άλλες (Βαλκανικές κυρίως) χώρες.

Παρόλα αυτά, οι προοπτικές της περιφέρειάς μας είναι τεράστιες. Παρόλες τις προφανείς ελλείψεις αναφορικά με βασικές δομές, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της περιφέρειας, κάποια από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ελλάδας έχουν ιδρυθεί εδώ, μεγάλα εκπαιδευτικά (ακαδημαϊκά) και ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν πόλο έλξης επιστημονικής υπεροχής και πρωτοπορίας (σε συνδυασμό δε με ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, παρέχουν τις βάσεις για δυναμικές γνωστικές δραστηριότητες) ενώ παράλληλα πλούσιοι φυσικοί πόροι προσδίδουν σημαντική αξία στο τοπικό οικοσύστημα.

Η γέφυρα που είδατε ερχόμενος εδώ, ονομάζεται «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ», προς τιμήν του οράματος του ομώνυμου Έλληνα πολιτικού, ο οποίος καταγόταν από το Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας. Η γέφυρα συμβολίζει τη συνοχή της περιφέρειά μας, αλλά ταυτόχρονα εξάρει την ανάγκη και την πρόκληση για ισότιμα και ισορροπημένα αποτελέσματα των δομών ανάπτυξης και για προώθηση μοντέλου ανάπτυξης μέσω συνεργειών και μέσω ενός περιφερειακού στρατηγικού μοντέλου ευφυούς εξειδίκευσης.

Συμφωνούμε απόλυτα ότι προκειμένου να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτείται νέος σχεδιασμός και νοοτροπία. Μία αμερόληπτη προσέγγιση, εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό όραμα για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και θα αποτελέσει αφετηρία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την εφαρμογή φιλόδοξων σχεδίων για την ανάπτυξη της περιοχής. Εξάλλου επιχειρηματικότητα και εργασία αποτελούν την μεγαλύτερη επιθυμία των κατοίκων της περιοχής μας.

Παρόλα αυτά, η θεματική προσήλωση, όπως αυτή παρουσιάζεται στην σχετική έκθεση για την Ελλάδα, η οποία δηλώνει σε γενικές γραμμές εθνικές προτεραιότητες, αδυνατεί να προσδώσει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα ανάπτυξης, εκτός εάν εφαρμοστεί ένα παράλληλο εντατικό σχέδιο με στόχο την θεραπεία βασικών ελλείψεων δομώνσυνεκτιμώντας και την απουσία πολιτικού σχεδιασμού για την εκμετάλλευση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης της γης. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο δράσης για την πραγμάτωση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας.

Η παρούσα τεράστια ύφεση (τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο) σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη «διαρροή έμψυχου δυναμικού» που δεν επιτρέπει σχέδια με όραμα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξαρχής σχεδιασμού ενός πλάνου ανάκαμψης. Νιώθουμε δε τυχεροί που μπορούμε να συνεισφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συν τοις άλλοις και μέσω δράσεων ευφυούς εξειδίκευσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειας και παράλληλα θα γίνει ορθή εκμετάλλευση της ποικιλομορφίας που θα συμβάλει σταδιακά στη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα επιτρέψει την δημιουργία θέσεων εργασίας, θα αποτελέσει πόλο έλξης ιδιωτικών επενδύσεων και θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία με απώτερο στόχο διασυνοριακές και εξαγωγικές δραστηριότητες.

Φιλοδοξούμε ότι ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσεγγίσετε τις μελλοντικές πολιτικές συνοχής, έχοντας υπόψη ότι σε όποια προσπάθεια σχεδιασμού ανάπτυξης σε μια Ευρωπαϊκή περιοχή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες (τοπικές, εθνικές και ενδοπεριφερειακές), ώστε το πρόγραμμα να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

****************

Στόχος της επιστολής ήταν να αναδείξει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και οι ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών κατά την διαβούλευση και τον τελικό σχεδιασμό στο δρόμο για την 5η προγραμματική περίοδο. Δεν μπορεί άλλωστε να μιλά κανείς για ευφυή εξειδίκευση και για καινοτομία χωρίς να υπάρχουν υποδομές σε επίπεδο οδικών αξόνων και εν γένει προσβασιμότητας, που αποτελούν προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω.

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης

Δικηγόρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας

Δείτε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Νεκτάριο Φαρμάκη