Εισήγηση για την “Τράπεζα Χρόνου”

ΘΕΜΑ : «Κοινωνική πολιτική. Ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΠΔΕ για την ανακούφιση κοινωνικά ευπαθών ομάδων»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι πολίτες της χώρας μας βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές φτώχειας και απόγνωσης. Η κεντρική πολιτική εξουσία ερίζει επί του καταλληλότερου φαρμάκου για την οικονομική κρίση που βιώνουμε ενώ οι κρατικές υπηρεσίες καμώνονται πως η ανάκαμψη θα έρθει από την περικοπή μισθών, συντάξεων και παροχών γενικά.

Στην περιφέρειά μας το 31% των κατοίκων ζεί κάτω από το όριο της φτώχειας , με την φτώχεια να ορίζεται στα 4.500 € περίπου ετησίως, την στιγμή που ο μ.ο του εν λόγω ορίου στην Ευρώπη των 15 είναι τα 8.000 € περίπου ετησίως.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ο πολίτης της Π.Δ.Ε δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει την «πολύφερνη» ανάπτυξη, την στιγμή που η ανεργία καλπάζει.

Θεωρούμε πως είναι στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη και να δείξει το δρόμο της αλληλεγγύης , που είναι ίσως το μόνο «βάλσαμο» για τις ζωές και τις ψυχές των ταλαιπωρούμενων συμπολιτών μας.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που έως τώρα έχουμε πάρει δεν είναι αμελητέες, χαρακτηρίζονται όμως από αποσπασματικότητα , ενώ πολλές φορές έχουν την μορφή ευχολογίου. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί με την πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε μία σύμπραξη αλληλεγγύης στην κατεύθυνση της ανακούφισης των πολιτών που υποφέρουν ενώ παράλληλα θα αναπτύξει και την κοινωνική ευαισθησία μέσα στο κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα θα χαρακτηρίζεται από σύγχρονες και προοδευτικές πρακτικές που συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές ανάλογες δράσεις, οι οποίες συχνά χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Ενδεικτικά μπορείτε να αναζητηθούν σχετικές πρακτικές και πόροι χρηματοδότησης στους εξής ιστότοπους :

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_EVENTS&ACTION=D&RCN=34231 ,

http://ec.europa.eu/regional_policy/how/coverage/index_en.cfm#1 ,

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/employment/index_en.cfm ,

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=ES&the=82&sto=2168&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN ,

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=ES&the=82&sto=2165&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN

Πρόσφατα λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με την υπ αριθμόν 1/2012. απόφασή του στα πλαίσια υποστήριξης του προγράμματος κοινωνικής ανάπτυξης και πολιτικών κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενέκρινε τη διάθεση ποσού 600.000€ ήτοι: 200.000 € ανά Περιφερειακή Ενότητα, ενώ στην 7η συνεδρίασή του συζητείται (10ο θέμα) η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους συμπράττοντες φορείς, εν προκειμένω τους δήμους με σκοπό συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των δήμων Πατρέων, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πύργου, Αγρινίου, Αιγιαλείας, Ναυπακτίας και Αρχαίας Ολυμπίας προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις για την λειτουργία των κοινωνικών δομών, με δωρεάν παροχή τροφίμων, φαρμάκων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών καθώς και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άπορους κατοίκους των προαναφερθέντων δήμων.

Σίγουρα η εν λόγω πρωτοβουλία κινείται σε σωστή κατεύθυνση, δηλαδή αυτή της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανακούφισης αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ωστόσο, τέτοιου είδους πρακτικές δεν φτάνουν, αφού σε κάθε περίπτωση το όριο της χρηματοδότησης είναι πεπερασμένο ενώ από την άλλη χαρακτηρίζονται και από μονοδιάσταστη θεώρηση του προβλήματος της κοινωνίας μας.

Με γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση και έχοντας κατά νου τις πρακτικές που ακολουθούνται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναληφθεί από την ΠΔΕ πρωτοβουλία που θα αποτελέσει σταθμό στην ασκούμενη μας κοινωνική πολιτική και η οποία θα συμβαδίζει με τι πραγματικές ανάγκες το δοκιμαζόμενου πολίτη της ΠΔΕ.

Συνεπεία των ανωτέρω προτείνουμε τα κάτωθι :

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να δημιουργηθεί από την Π.Δ.Ε μία ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία θα αποτελέσει το αντίβαρο στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών , αφού μέσα από αυτήν πολίτες θα προσφέρουν λίγο από τον χρόνο τους για να καλύψουν ανάγκες άλλων συμπολιτών τους.

Γιατί ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ;

Όπως λένε, ο χρόνος είναι χρήμα και επειδή τα χρήματα στις μέρες μας είναι δυσεύρετα, αυτό που ζητάμε είναι λίγος από τον χρόνο αυτών που μπορούν. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ,θα δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους να προσφέρουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να παρασχεθούν υπηρεσίες, ιατρού, δικηγόρου, εκπαιδευτικού, ψυχολόγου, οικονομικού συμβούλου, τεχνίτη κλπ.

Κατευθύνσεις της δράσης αυτής

Μέσα από την ίδια δράση, μπορεί να δημιουργηθεί και τμήμα μαθητείας, όπου συνταξιούχοι κάθε επαγγέλματος ή τεχνίτες θα μπορούσαν να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους σε νέα άτομα που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια μαθητεία.

Ακόμη, ένας άλλος τομέας της δράσης θα μπορούσε να αφορά στα άτομα της τρίτης ηλικίας, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης Η/Υ και της χρήσης του internet, πράγμα απαραίτητο στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο συνάντησης των γενεών (ηλικιωμένων και νέων) με αμφίδρομα προγράμματα μαθητείας, τα οποία θα είχαν πολλαπλά οφέλη τόσο κοινωνικά (καταπολέμηση κοινωνικών αποκλεισμών) όσο και πρακτικά (εκπαίδευση και τριβή ατόμων της τρίτης ηλικίας με νέες τεχνολογίες κλπ).

Τέλος, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ μπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο και οργανωτή όλων των κατά τόπους συλλόγων , σωματείων και Μ.Κ.Ο που έχουν αντικείμενο και στόχο την κοινωνική προσφορά μέσω του εθελοντισμού. Έτσι μέσα από καθοδήγηση επαγγελματιών και την εμπέδωση σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης κοινωνικής αλληλεγγύης μπορεί να συμβάλλουμε στην καλύτερη και πιό στοχευμένη λειτουργία των εν λόγω συλλόγων – σωματείων , συνδράμοντας ταυτόχρονα στην εξεύρεση, απορρόφηση και προώθηση ευρωπαικών κονδυλίων για τέτοιους σκοπούς .

Αντικείμενο της δράσης

Αποδέκτες της δωρεάς χρόνου φυσικά θα είναι άτομα που βιώνουν εντονότερα την παρούσα οικονομική κρίση (άνεργοι, άποροι, άτομα με αναπηρίες, άτομα της τρίτης ηλικίας κλπ) με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.

Στόχος :

Η δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης υπό την εποπτεία της ΠΔΕ και των Δήμων της ΠΔΕ, το οποίο θα αποτελέσει ανάχωμα στην αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση και το οποίο θα ενθαρρύνει τον εθελοντισμό. Εξάλλου, αυτό που θα ζητείται δεν θα είναι χρήματα αλλά λίγος χρόνος και παροχή υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, μέσω του εν λόγω δικτύου θα μπορέσουν να καταπολεμηθούν και κοινωνικά φαινόμενα που λόγω της παρούσας κρίσης εντείνονται όπως η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση και η απομόνωση της τρίτης ηλικίας ενώ παράλληλα θα προσφέρονται κάθε είδους υπηρεσίες σε ανθρώπους που σήμερα λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν μπορούν να απολάβουν.

Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης,

Δικηγόρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Δ.Ε

Π.Ε Αιτ/νίας