Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προετοιμάζεται για τη νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027

Συντονισμό και ταχύτητα για το σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, ζήτησε ο Περιφερειάρχης ΔυτικήςΕλλάδας ΝεκτάριοςΦαρμάκης από τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τους οποίους, σήμερα Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, είχε συνάντηση εργασίας, στη διάρκεια της οποίας δόθηκαν κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της πρότασης που πρόκειται να καταθέσει η Περιφέρεια.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, αλλά και την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε τη θετική έκπληξη» σημείωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Φαρμάκης κατά την τοποθέτησή του, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρήματος. «Συζητάμε για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, τη στιγμή που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της τρέχουσας χρήσης και δίνουμε αγώνα για την υλοποίηση του Περιφερειακού μας Προγράμματος με στόχο να απορροφήσουμε τους περισσότερους δυνατούς πόρους» παρατήρησε.

Από την πλευρά της, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου εξειδίκευσε μεταξύ άλλων στους πέντε στόχους πολιτικής που θα πρέπει να συμπεριλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πρότασή της, καθώς οι πόροι που πρόκειται να διατεθούν το 2021-2027 θα πρέπει να κατευθύνονται σε:

I. Μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

II. Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.

III. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων.

IV. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

V. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Ακολούθησε διάλογος με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στη διάρκεια του οποίου ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο που θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειάς Δυτικής Ελλάδας», δίνοντας έμφαση σε «μια πιο πράσινη Περιφέρεια, που στοχεύει στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας».