Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας η Πρέσβης της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, η Πρέσβης της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα, κ. Milica Ristović Krstić.

Στη συνάντηση τέθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και διμερών σχέσεων, καθώς και εμπορικών ανταλλαγών, ενώ δόθηκε έμφαση σε τομείς όμως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ενέργεια και η εκπαίδευση.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε την Πρέσβη για τη Δυτική Ελλάδα, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, εστιάζοντας σε κλάδους που θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεργασίες με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη θέση της Δυτικής Ελλάδας ως πύλη της Βαλκανικής χερσονήσου προς τη Δύση, στην ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και στις τουριστικές δυνατότητες σημειώνοντας μάλιστα τη σημαντική αύξηση επισκεπτών από τη Βοσνία, όπως και τη Σερβία, στη Δυτική Ελλάδα.

Τέλος, σημείωσε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας, αλλά και της έρευνας και καινοτομίας που παράγεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκης Παπαδόπουλος.