Νέα σύμβαση για τη συντήρηση επαρχιακών δρόμων της Π.Ε. Ηλείας

Με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για τη «συντήρηση οδικών αξόνων Λάλα-111 Ε.Ο., Χάνι Πανόπουλου – Μουζάκι – Καράτουλα και συνδετήριοι προς Νεμούτα – Αχλαδινή και Γούμερο – Μουζάκι».

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη γενικότερη παρέμβαση ύψους 31,3 εκατ ευρώ που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη συντήρηση και οδική ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηλείας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα (επούλωση λάκκων, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις), ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας στα τμήματα που θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος, ανακατασκευή οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν μεγάλες καθιζήσεις, αποκατάσταση πρανών που έχουν αποσταθεροποιηθεί, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων για την καλύτερη απορροή των ομβρίων και αποκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων των οδών. Επίσης έχει προβλεφθεί η αποκατάσταση των στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας).