Εκπονείται μελέτη για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα

Στην εκπόνηση μελέτης για την τμηματική Οριοθέτηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα προχωρά η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε την σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, που εντάσσεται στην πράξη «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα».

Η μελέτη, που είναι προϋπολογισμού 256.057 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση του ποταμού σε συνολικό μήκος 10 χλμ από την εκβολή του μέχρι τη γέφυρα της Επαρχιακής Οδού Αιγίου – Μελισσίων, όπως επίσης την κατασκευή ολοκληρωμένων έργων διευθέτησης αντιπλημμυρικής προστασίας στα τμήματα που παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Ο Σελινούντας ποταμός έχει παρουσιάσει ευρύτερη περιοχή ανατολικά του Αιγίου. Παρατηρούνται, σε έντονες πλημμυρικές καταστάσεις, τοπικές υπερχειλίσεις λόγω αστοχίας των υφισταμένων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων με διασπορά της πλημμυρικής παροχής σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης δομημένης ή γεωργικής περιοχής, καθώς και η προστασία της κοίτης, αλλά και του ευρύτερου παραποτάμιου περιβάλλοντος από καταπατήσεις.