Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πείρο κοντά στον οικισμό Μοιρέικα

Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πείρο πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα, καθώς σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της εργολαβίας «αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πείρο, πλησίον οικισμού Μοιρέικα», μεταξύ άλλων, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στον ποταμό που στοχεύουν στην προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών και προσβάσεων, του ζωϊκού κεφαλαίου αλλά και της αγροτικής παραγωγής. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί εντοπίζονται εκατέρωθεν του οικισμού Μοιρέικα, καθώς και σε κλάδους ή όμορους χειμάρρους του ποταμού.

Προβλέπεται ακόμη αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού Πείρου στην αρχική της μορφή, ενώ θα ενισχυθούν τα ήδη διαβρωμένα αναχώματα, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.