Υποβολή πρότασης της ΠΔΕ στο Πρόγραμμα HORIZON 2020 για την ανθεκτικότητα των υδάτινων συστημάτων Τριχωνίδας και Λυσιμάχειας

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα HORIZON 2020 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο HYDRAS που αφορά δράσεις και λύσεις για την ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές που σχετίζονται με το νερό.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρου Δημητρογιάννη, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να ενταχθεί σε αυτό το υδάτινο σύστημα που περιλαμβάνει τις λίμνες Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας, της συνδετικής τάφρου των λιμνών αυτών, καθώς και του ποταμού Δίμηκου. Στόχος είναι να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα της υδάτινης υποδομής στην κλιματική αλλαγή, να εκτιμηθούν οι μελλοντικοί κίνδυνοι και να υπάρξει ένα λειτουργικό μοντέλο πρόβλεψης.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, θα υπάρξει η δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που θα μειώσουν τους μελλοντικούς κινδύνους με προτεινόμενους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Το έργο HYDRAS στοχεύει στη δημιουργία τοπικών βιώσιμων οικοσυστημάτων τα οποία θα είναι ικανά να προωθήσουν τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής δράσης και τη διάδοση της γνώσης, στην καθιέρωση μοντέλων λήψης αποφάσεων, στη σύνδεση υδρολογικών φαινομένων με τοπικά μέτρα, και επίσης θα καθοριστούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί χρηματοδότησης κοινωνικών επιπτώσεων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

«Τα όλο και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τα υδάτινα συστήματα και καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε ζητήματα λειψυδρίας, πλημμυρών και επιπτώσεων σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το νερό, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης ανέφερε: «Η διαχείριση των υδάτινων πόρων μας είναι για εμάς μείζονος σημασίας προτεραιότητα, και διαρκή μας προσπάθεια αποτελεί η εξεύρεση πόρων και εργαλείων ώστε να συνδράμουμε σε ένα πλαίσιο προστασίας. Η θωράκιση των υδάτινων συστημάτων από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας, και τη βελτίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων όπως του τομέα της γεωργίας και του τουρισμού. Η Αιτωλοακαρνανία διακρίνεται από τα πλούσια υδάτινα αποθέματα και χρέος όλων μας είναι η διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος».