Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Π.Γ.Ν.Π.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων A, B, C, και Μ, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόκειται για εργασίες προϋπολογισμού 6,4 εκατ ευρώ στις οποίες περιλαμβάνεται η βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, μέσω εφαρμογής θερμοπρόσοψης στις εξωτερικές επιφάνειες των θερμαινόμενων χώρων και αντιρηγματικού σοβά στις υπόλοιπες επιφάνειες του κατακόρυφου κελύφους των κτιρίων Α, B, C.

Επίσης, θα γίνει επισκευή των ρηγματώσεων της επικάλυψης του σκυροδέματος και προστασία του οπλισμού από περαιτέρω διάβρωση, αντικατάσταση της στεγάνωσης και προσθήκης θερμομόνωσης στα δώματα των κτιρίων Β και C, αντικατάσταση του συνόλου των εξωτερικών πεπαλαιωμένων κουφωμάτων των κτιρίων Α, Β, C, υποκατάσταση του υφιστάμενου παλαιού συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ατμό των κτιρίων Α, Β, και C με νέο σύστημα με αντλίες θερμότητας και ανάλογο δίκτυο στοιχείων ανεμιστήρα (Fan Coil Units – FCU) 2, κ.ά..