Με 1,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Η ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόκειται για εργασίες προϋπολογισμού 1,5 εκατ ευρώ στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, συνολικής επιφάνειας 210m2, εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος εισροής ομβρίων σε συγκεκριμένα σημεία, επισκευής φθορών στο σκυρόδεμα, στεγανοποίησης σεισμικών αρμών στα δώματα, στεγανοποίησης απολήξεων στεγανωτικής μεμβράνης στα στηθαία δωμάτων κλπ.

Επίσης θα γίνουν παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος, αντικατάσταση υδρόψυκτου ψύκτη με υδρόψυκτη Α-Θ inverter και εργασίες βελτίωσης της λειτουργικότητας του συστήματος κλιματισμού. Εγκατάσταση Κεντρικής κλιματιστικής Μονάδας με ανάκτηση θερμότητας στο ΤΕΠ. Αντικατάσταση καυστήρων των λεβητών και ατμογεννητριών με νέους διπλού καυσίμου. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα LED. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων (BMS). Eγκατάσταση Φ/Β συστήματος, ισχύος 19,80kwp. Σύστημα καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων. Τοποθέτηση αισθητήρων απενεργοποίησης της λειτουργίας των FCU όταν τα παράθυρα είναι ανοικτά και ηλεκτρονικών θερμοστατών στα FCU. Πιεστικό Συγκρότημα Ύδρευσης. Εξοικονόμηση ενέργειας στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα κ.ά..