Συντήρηση και αποκατάσταση των επαρχιακών οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμου

Σε τροχιά εκκίνησης μπαίνει το έργο συντήρησης των επαρχιακών οδών της πρώην επαρχίας Τριχωνίδας (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμου) καθώς σήμερα, Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται ως υποέργο στη δράση «Συντήρηση, αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ και προβλέπει καθαρισμούς τάφρων και οχετών, άρσεις καταπτώσεων, τεχνικά απορροής ομβρίων υδάτων, τοίχους αντιστήριξης σε σημεία που έχει διαβρωθεί το κατάστρωμα της οδού, αποκατάσταση των καθιζήσεων με ανακατασκευή του οδοστρώματος, επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα, διαγραμμίσεις και τοποθετήσεις μπαρών ασφαλείας, πινακίδων και οριοδεικτών πλαστικών καθώς και μεταλλικών δεικτών με ενδείξεις για το ύψος χιονιού.

Οι οδικοί άξονες στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι:

 1. Θέρμο – Αβαρίκο – Κόφτρα – Γέφυρα Πόρου
 2. Θέρμο – Τριανταφυλλέικα – Κόνισκα
 3. Θέρμο – Αετόπετρα – Δρυμώνα
 4. Θέρμο – Κάτω Χρυσοβίτσα – Αχλαδόκαστρο – Διασελάκι
 5. Θέρμο – Πετροχώρι – Σιταράλωνα
 6. Πετροχώρι – Ανάληψη – Καλούδι – Δουνέικα
 7. Θέρμο – Κόνισκα – Διπλάτανος
 8. Νεροχώρι Αργυρό Πηγάδι
 9. Διασταύρωση προς Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος
 10. Τριανταφυλλέικα – Μελίγκοβα – Αμβρακιά
 11. Ταξιάρχης – Καλλιθέα.

Αναλυτικά ανά άξονα θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες:

Θέρμο – Αβαρίκο – Κόφτρα – Λουτρά Στάχτης: Στην χ.θ. 1.400 επούλωση λάκκων. Στην χ.θ. 3.100 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 50 μέτρων. Στην χ.θ. 7.300 επούλωση λάκκων και ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 80 μέτρων. Στην χ.θ. 8.500 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 20 μέτρων. Στην χ.θ. 9.100 + 9,600 + 9.700 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 50+50+150 μέτρων. Στην χ.θ. 11.700 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 50 μέτρων καθαρισμός τάφρων και κοπή δένδρων. Στην χ.θ. 11.900 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 50 μέτρων. Στην χ.θ. 13.900 καθίζηση με την κατασκευή ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 50 μέτρων. Στην χ.θ. 14.200 ισοπεδωτική στρώση σε μήκος 80 μέτρων επί της γέφυρας.

Θέρμο – Τριανταφυλλέικα – Κόνισκα – Διπλάτανος: Στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες σήμανση. Στη θέση Κελάκια και σε μήκος 500 μέτρων, θα κατασκευαστεί τοίχος κατάντη ύψους 0,50 μέτρων οδοστρωσία και ασφαλτικό. Στο τέλος αυτού του τμήματος θα κατασκευαστεί σαρζανέτ σε μήκος 30 μέτρων και ένα σωληνωτός οχετός Φ1000, αποκατάσταση καθίζηση οδοστρώματος στον χαλιά αμέσως μετά, ασφαλτόστρωση τμήματος που προέκυψε από τα σαρζανέτ στο ποτάμι πριν τη γέφυρα Γιδομανδρίτη, αποκατάσταση κατάντη πρανούς στον οχετό στα Αλήμπιστα, αποκατάσταση στη θέση Καρπίνα και τμήματος ασφαλτοτάπητα μετά τον Άγιο Ιωάννη και κατασκευή δύο τοίχων ανάντη & κατάντη εντός Κόνισκας κοντά στην έξοδο από την Κόνισκα.

Θέρμο – Αετόπετρα – Δρυμώνα: Στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες σήμανση. Μετά τη γέφυρα στο Βασιλικό – Πέρασμα έχει πολλές καθιζήσεις οι οποίες θα ανακατασκευαστούν. Στο δρόμο Δρυμώνα Νεροχώρι με διακλάδωση προς Κοσκινά, έχει πολλές καθιζήσεις οι οποίες θα ανακατασκευαστούν, άρση καταπτώσεων και καθαρισμό του οδοστρώματος. Επίσης απαιτείται σήμανση οριζόντια και κάθετος.

Θέρμο – Κάτω Χρυσοβίτσα – Αχλαδόκαστρο – Διασελάκι: Τμηματικά απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες σήμανση. Στις στροφές (διπλός ελιγμός) πριν το Βαλτσόρεμα φρεζάρισμα και κατασκευή τάπητα σε μήκος 200 μέτρων (έχει ζυμώσει ο τάπητας). Κατασκευή τοιχίου ή σαρζανέτ 50 μέτρα πριν την γέφυρα στο Βαλτσόρεμα.

Θέρμο – Πετροχώρι – Σιταράλωνα: Στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες, ισοπεδωτικές στρώσεις και σήμανση.

Πετροχώρι – Ανάληψη – Καλούδι – Δουνέικα: Στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες, ισοπεδωτικές στρώσεις και σήμανση κυρίως στα Δουνέϊκα.

Δρυμώνας – Νεροχώρι – Αργυρό Πηγάδι: Στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου απαιτείται καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, σποραδικές λακκούβες σήμανση. Στο Νεροχώρι ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης έως το Παλαιό Σχολείο. Για τον άξονα αυτόν υπάρχει οριστική μελέτη και περιβαλλοντική μελέτη.

Διασταύρωση προς Αμπέλια – Άγιος Θεόδωρος: Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης του τελευταίου τμήματος από το τέρμα του ασφαλτοστρωμένου τμήματος (θέση Φουρνάκι) έως τον οικισμό, μήκους 850 μέτρων. Απαιτείται διαπλάτυνση στο τμήμα που είχε απομείνει και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Ο πρώτος τοίχος πρέπει να γίνει στο σημείο της έναρξης του νέου έργου (μήκος περί τα 30-35 μέτρα). Το δεύτερο σημείο όπου πρέπει να κατασκευαστεί τοίχος ανάντη και κατάντη με ταυτόχρονο κατέβασμα του οδοστρώματος είναι πάνω από το πρώτο σπίτι (μήκος περί τα 30 μέτρα). Και λίγο πριν το τέρμα, περί τα 50 μέτρα πριν την πλατεία καλό θα ήταν να αντικατασταθεί ο υπάρχων φθαρμένος και αντιαισθητικός πέτρινος τοίχος με νέο αντίστοιχο με πέτρα (μήκος 65 μέτρα). Για τον άξονα αυτόν υπάρχει οριστική μελέτη και περιβαλλοντική μελέτη.

Αμπέλια Κοκκινόβρυση: Ανακατασκευή δύο οχετών (ο ένας 4χ3 και ο άλλος 3χ3) στους δύο κλάδους του Κοσινορέματος δίπλα στα Λαμπρέικα κοντά στην είσοδο της Κοσίνας. Απομάκρυνση καταπτώσεων και τοποθέτηση σαρζανέτ κατάντη κατολίσθησης στη Σάρα Κοσίνας. Αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Κουρί με τοποθέτηση σαρζανέτ για προστασία ανάντη και κατάντη πρανών και κατασκευή εσχαρωτού τεχνικού στο μικρό ρέμα που διέρχεται από τον δρόμο ακριβώς κάτω από την κατολίσθηση. Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης ανάντη πρανών κάτωθεν οικίας Βλάση Προβίδα στα Αμπέλια και ένας πλακοσκεπής οχετός 2χ2 στο ρέμα εντός των Αμπελίων. Ανακατασκευή λοιπών πλακοσκεπών οχετών στα ρέματα από την έξοδο των Αμπελίων έως τη θέση Διάσελο, τον αυχένα πάνω από τα Αμπέλια. Αποκατάσταση χαντακιών, τσιμεντόστρωση δύο τμημάτων(θέση Γερακοφωλιά) & χαλικοστρώσεις.

Τριανταφυλλέικα – Μελίγκοβα – Αμβρακιά: Πρόκειται κατ’ αρχάς για την κατάπτωση στο Κοσκινόρεμα πριν τη Μελίγκοβα και για το τμήμα που θα απομείνει μετά το έργο με το ποσό των 800 χιλιάδων € του Υπουργείου Υποδομών που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Θέρμου.

Ταξιάρχης – Καλλιθέα: Ολοκλήρωση τμήματος στην έξοδο του οικισμού Ταξιάρχης.

«Η βελτίωση του επαρχιακού δικτύου στη Δυτική Ελλάδα είναι μία πολύ μεγάλη, διαρκής όσο και σημαντική προσπάθεια. Η βελτίωση της προσβασιμότητας σε κάθε γωνιά του τόπου μας είναι ζήτημα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των επαρχιακών οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμου, θα συμβάλλει καθοριστικά στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, αλλά και στην περαιτέρω ανάδειξή της» σημείωσε μετά την υπογραφή ο κ. Φαρμάκης.