Χρηματοδότηση 27 επενδυτικών σχεδίων με 3.437.458,68 ευρώ για την ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων

Είκοσι επτά (27) επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 5.406.113,04 ευρώ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.437.458,67 ευρώ, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, στο πλαίσιο των Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων της πρόσκλησης «Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης στη Δυτική Ελλάδα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Αναλυτικότερα, πρόκειται για 24 επενδυτικά σχέδια που αφορούν την πρόσκληση με Κωδικό ΟΠΣ 3651 («Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» και «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον») συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δαπάνης 3 .031.799,13 ευρώ, ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού» με προϋπολογισμό επιλέξιμης δαπάνης 183.237,43 ευρώ και δύο επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ΟΧΕ της ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας» με συνολικό προϋπολογισμό 222.422,11 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχουν διάρκεια ολοκλήρωσης 24 μήνες.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής αλυσίδας στη Δυτική Ελλάδα, συνιστά μία αναγκαία και διαρκή προσπάθεια που συντονισμένα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, ώστε να επιτύχουμε καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος στον τόπο μας. Για το λόγο αυτό, κάθε ευρώ που διατίθεται στην πραγματική οικονομία προς αυτή την κατεύθυνση αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη» αναφέρει ο κ. Φαρμάκης.