Εγκρίθηκε η λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας


Στην έγκριση λειτουργίας της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων προχώρησε τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης.

Πρόκειται για το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ηλείας, στη θέση Τριανταφυλλιά, που κατά κύριο λόγο αφορά νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιοαποβλήτων, η οποία θα λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά του Χ.Υ.Τ.Υ. Ηλείας.

Αμέσως μετά την υπογραφή της έγκρισης λειτουργίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, οποίος ενημερώθηκε από τον κ. Δημητρογιάννη για τις διαδικασίες που επιταχύνθηκαν το τελευταίο διάστημα, καθώς και για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η νέα μονάδα.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), και περιλαμβάνει:

  • αποθήκευση χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λ.π.
  • ανάκτηση υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής
  • επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου
  • επεξεργασία (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων
  • εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου
  • εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Η νέα Μονάδα Επεξεργασίας θα δέχεται ετησίως 80.000 τόνους σύμμεικτα απορρίμματα, τα οποία προκύπτουν από την εισροή αστικών αποβλήτων, οργανικού υλικού και επεξεργασίας λυμάτων.

Η εγκατάσταση είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες στη χώρα, πληροί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ για τη μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

«Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την Ηλεία στο τομέα του περιβάλλοντος, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Δημόσιας Υγείας. Η έγκριση λειτουργίας της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς, είναι το επιστέγασμα διαρκών προσπαθειών που κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στην υλοποίηση έργων και δράσεων που θα επιφέρουν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης ανέφερε: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, διότι συντονίστηκε τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη προσπάθεια, με την οποία εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισπεύσαμε κατά πολύ χρονικά τη λειτουργία της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ηλεία, που αποτελεί και μια σημαντικότατη προσθήκη στον Περιφερειακό μας Σχεδιασμό. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για υλοποίηση και επιτάχυνση δράσεων και έργων που αποφέρου θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και προασπίζουν τις τοπικές κοινωνίες».