Ενεργή εργολαβία για την αντιμετώπιση απροβλέπτων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας – Υπεγράφη σύμβαση

Τη σύμβαση του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αχαΐας» υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο ανάδοχος του έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ και αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες άμεσης αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων που προκύπτουν από καθιζήσεις, καταπτώσεις, ρηγματώσεις ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, παρόδια βλάστηση και έμφραξη τάφρων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται χωματουργικές εργασίες (άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμός επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, διάνοιξη τάφρων κλπ), τεχνικά έργα (κατασκευή στραγγιστηρίων, συρματοκιβωτίων για αντιστήριξη πρανών, κατασκευές από σκυρόδεμα κλπ), εργασίες οδοστρωσίας (τοπικές εξυγιάνσεις οδροστρωμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και ερεισμάτων οδών), ασφαλτικές (αποκατάσταση φθαρμένου ασφαλτοτάπητα με απόξεση ασφαλτοσκυροδέματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα κλπ), σήμανσης και ασφάλειας (αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης), ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.