Με 6,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» η κατασκευή νέου αποχετευτικού δικτύου στη βορεινή παραλιακή περιοχή της Πάτρας

Ένα ακόμη σημαντικό έργο με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την πόλη της Πάτρας, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Πρόκειται για την κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς στο Βιολογικό Καθαρισμό, των λυμάτων στη Βορεινή παραλιακή περιοχή της Πάτρας, μεταξύ της θάλασσας και των οδών Αυστραλίας και Νοταρά όπου βρίσκεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός (ΚΑΑ) και μεταξύ της οδού Κανελλοπούλου και του χειμάρρου Μειλίχου, προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά δύο υποζώνες. Η πρώτη αντιστοιχεί στην περιοχή “Βορείως έξω Αγυιά”, η οποία δεν διαθέτει καθόλου δίκτυα λυμάτων και οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται με βόθρους. Η δεύτερη αντιστοιχεί στην περιοχή “Εξω Αγυιά”, διαθέτει σε ένα τμήμα της κατάντι της οδού Νοταρά παντορροϊκούς αγωγούς, ενώ στο παραλιακό τμήμα της δεν διαθέτει καθόλου δίκτυα λυμάτων και οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται με βόθρους.

Στα πλαίσια του νέου έργου κατασκευάζονται νέα δίκτυα στις περιοχές που δε διαθέτουν καθόλου αποχέτευση λυμάτων. Στα νέα αυτά δίκτυα λυμάτων συνδέονται και εκκρέουν μέσω φρεατίων εκτροπής και τα υπάρχοντα παντορροϊκά δίκτυα. Οι νέοι συλλεκτήριοι αγωγοί λυμάτων συγκεντρώνουν τα λύματα σε δύο αντλιοστάσια, ένα για κάθε υποζώνη και από εκεί με καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφέρονται σε κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς και μέσω αυτών στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Η εξυπηρετούμενη περιοχή συνολικά των υποζωνών αυτών περικλείεται από τους δρόμους: Κανελλοπούλου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Μειλίχου, Νοταρά, Αυστραλίας, Κανελλοπούλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).