Έργα προστασίας από τη διάβρωση στην παραλιακή ζώνη Καλαμακίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε τεχνικές παρεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Καλαμακίου προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάσει της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψαν σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν χρηματοδοτούνται με 280.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LIFE IP AdaptInGR” στο οποίο η Περιφέρεια συμμετέχει ως εταίρος κι έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί πιλοτικές δράσεις σε τομείς τρωτότητας που θα λειτουργήσουν ως καλά παραδείγματα για μελλοντικές εφαρμογές. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τη διερεύνηση ήπιων τεχνικών αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Καλαμακίου.

Μέσω του προγράμματος LIFE η Περιφέρεια αναλαμβάνει να υλοποιήσει μέρος της εγκεκριμένης μελέτης που έχει εκπονήσει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας για το σύνολο της ακτής.

Τα έργα που θα εκτελεστούν χωροθετούνται στο θαλάσσιο και κατά ελάχιστο τμήμα στο χερσαίο χώρο. Αποσκοπούν στην προστασία και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης του Καλαμακίου, προκειμένου να προστατευθούν ιδιοκτησίες και τουριστικές μονάδες της περιοχής από την έντονη διάβρωση που παρατηρείται. Στοχεύουν επίσης στη διαφύλαξη και την προστασία της θαλάσσιας περιοχής, με στόχο την ανάβάθμισή της ώστε να αποτελέσει πόλο τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

«Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών μας είναι γνωστό. Ένα πρόβλημα που ταλανίζει μεγάλο μέρος των παραθαλάσσιων περιοχών της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ένα σύνθετο ζήτημα προστασίας των θαλασσών και του φυσικού μας περιβάλλοντος. Με γνώμονα την προστασία των ακτών μέσα από την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωράει σε κάθε δράση που κρίνεται σκόπιμη. Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το πιλοτικό έργο που θα εκτελεστεί στην περιοχή του Καλαμακίου της Δυτικής Αχαΐας, το οποίο ενδεχομένως να αποτελέσει ένα έργο – οδηγό και για άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, μετά την υπογραφή της σύμβασης.