Ξεκινάει η ανακατασκευή του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς και αντιμετώπισης της κατολίσθησης στη θέση Όχθια

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το έργο αποκατάστασης του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς και αντιμετώπισης της κατολίσθησης στην περιοχή Όχθια, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες και αφορούν σε εργασίες αντιστήριξης του πρανούς, τμήματος του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς,  τμήμα του οποίου αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του εναπομείναντος πρανούς, του δρόμου και των όμορων οικιών.

Η αντιστήριξη του πρανούς θα γίνει με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια σε μήκος 100μ, και για ένα ύψος 10-12μ. Ο δρόμος θα αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση δηλ. σε πλάτος 6,00μ. Οι εργασίες δεν θα μεταβάλλουν τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής της οδού και είναι δε απολύτως απαραίτητες για την κυκλοφορία και την άρση της επικινδυνότητας της οδού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 440.000 ευρώ με Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από τους ΚΑΠ Αιτωλοακαρνανίας.