Εργασίες συντήρησης σε στηθαία ασφαλείας, πινακίδες και διαγραμμίσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας

Σημαντικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου ξεκινούν σύντομα στην ΠΕ Αχαΐας, καθώς σήμερα Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η «συντήρηση στοιχείων ασφαλείας του επαρχιακού οδικού δικτύου» είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ και αφορά εργασίες συντήρησης και στοιχειώδους ασφάλειας σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας όπως αυτά έχουν αναφερθεί από ομάδες ελέγχου, υποδείξεις της τροχαίας, αιτήματα Δήμων, επισημάνσεις τοπικών κοινοτήτων, διαφόρων συλλόγων και ιδιωτών.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται αποκατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Εκτός από τις στοχευμένες παρεμβάσεις η εργολαβία θα είναι «ανοικτή» προκειμένου να αποκαθίστανται προβλήματα που τυχόν προκύπτουν.