Με απόφαση Περιφερειάρχη ορίστηκε Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής, για την Π.Ε. Αχαΐας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ορίζεται Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής,  για την Π.Ε. Αχαΐας ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας Ιωάννης Μπάφας, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από θεομηνίες

Ο Περιφερειακός Συντονιστής Κρατικής Αρωγής είναι αρμόδιος για:
 α) το συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, καθώς και για το συντονισμό  της παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των πληγέντων, συνδράμοντας και μεριμνώντας για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών που απαιτούνται.

β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα  θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αναφορικά  για τη διαδικασία αντιμετώπισης των ζημιών από τη θεομηνία που έπληξε την ΠΕ Αχαΐας .

Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μπάφα, στα τηλέφωνα 2613-613 338 και  6984 606 352, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.mpafas@pde.gov.gr .