“Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ κα ΓΕΩΤΕΕ χτίζουμε μια διαβάθμιδικη συνεργασία θεσμικών φορέων για την διαχείριση της κρίσης ”

Σύσκεψη με τη συμμετοχή των θεσμικών φορέων με αντικείμενο την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών, αλλά και την  αυξημένη εγρήγορση για την πρόληψη φαινομένων που άπτονται της πολιτικής προστασίας συγκάλεσε σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Πάτρα.

Στην διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή δίνοντας μάχη με όλο το δυναμικό της και επισημάνθηκε ότι δεν στέκεται μόνο στα μέτρα της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά πράττει τα μέγιστα δυνατά, έτσι ώστε να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνεπειών των πυρκαγιών αυτών, αλλά και συνεπακόλουθων προβλημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή,  αξιοποιώντας  με τον καλύτερο τρόπο το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, εγκαθιδρύεται θεσμική συνεργασία μεταξύ της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με αποκλειστικό στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές και την άμβλυνση των συνεπειών που αυτές θα προκαλέσουν στο άμεσο μέλλον.

Αντικείμενο της διαβαθμιδικής αυτής συνεργασίας είναι σε πρώτο επίπεδο αφού εντοπιστούν και επισημανθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα, να υποδειχθούν από τους ανωτέρω επιστημονικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες οι βέλτιστοι τρόποι αντιμετώπισής τους ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό εξομάλυνσης τους.

Κατόπιν, σε δεύτερο επίπεδο να υπάρξουν από τους επιστημονικούς φορείς προτάσεις με ενέργειες και έργα για την μεσοπρόθεσμη καλύτερη δυνατή προληπτική αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστροφικών φαινομένων πυρκαγιάς, έτσι ώστε η Δυτική Ελλάδα να μπορεί στο μέλλον να θωρακιστεί απέναντι σε τέτοια έντονα φυσικά φαινόμενα αλλά και στις συνέπειές τους, δεδομένου ότι συνδέονται και με την κλιματική αλλαγή.

«Ενώνουμε δυνάμεις με στόχο να απαντήσουμε στις άμεσες ανάγκες των πυροπλήκτων περιοχών με άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές και παρεμβάσεις που συνδέονται με την κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία. Σχεδιάζουμε όμως και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για μια συνολική πρόταση ανασυγκρότησης και  προοπτικής για την πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη της επόμενης ημέρας με πυρήνα την αντιπλημμυρική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Είμαστε εδώ όμως και για να καταθέσουμε στην πολιτεία την πρόταση του τοπικού επιστημονικού προσωπικού στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων καταστροφών όπως αυτές που ζήσαμε με τις πρόσφατες πυρκαγιές. Παράλληλα, συνδράμουμε μαζί με το ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ ενεργά στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών και την στήριξη του τοπικού πληθυσμού, συμμετέχοντας στην κρατική αρωγή. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ χτίζουμε μια διαβάθμιδικη συνεργασία θεσμικών φορέων για την διαχείριση της κρίσης που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές» δήλωσε ο Περιφερειάρχης μετά το τέλος της συνάντησης.  

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Πελ/σου και Δυτικής Ελλάδας  Θανάσης Πετρόπουλος , ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΔΕ Γιώργος Σύρμος και ο  Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ Δημήτρης Καραβίδας.