Στη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς, έλαβε μέρος ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η συζήτηση έγινε υπό το πρίσμα των πρόσφατων πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα και επικεντρώθηκε στην διαχείριση κρίσεων, ενώ τονίστηκε ιδιαίτερα η πολυεπίπεδη συνεισφορά των Περιφερειών σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ευρωπαϊκή βοήθεια. Συγκεκριμένα καταδείχθηκε η ανάγκη συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού φορέα που σε μόνιμη βάση θα έχει αποθέματα τεχνικής συμβολής, ώστε να συνδράμει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Από την πλευρά της ΕΝΠΕ και των συμμετεχόντων Περιφερειαρχών επισημάνθηκε ότι επιβάλλεται ρύθμιση αρμοδιοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και μεταξύ των χωρών ώστε να επανακαθοριστούν οι πολιτικές, να προσδιοριστούν εκ νέου οι στρατηγικοί σχεδιασμοί που θα εξασφαλίζουν ευελιξία στην εφαρμογή των όποιων ενεργειών απαιτούνται για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι καθίσταται αναγκαία η αλλαγή του μοντέλου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

«Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μας ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, που ενεργοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτές που ζήσαμε. Η συζήτηση μαζί του υπήρξε χρήσιμη κι εποικοδομητική, καθώς και δική του εκτίμηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συλλογική ανταπόκριση απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε άμεσα να ανασυνταχθούμε» δήλωσε μετά το τέλος της σύσκεψης ο κ. Φαρμάκης.