Συνάντηση του Περιφερειάρχη, Ν. Φαρμάκη, με τον Δήμαρχο Ερυμάνθου, Θ. Μπαρή και εκπροσώπους φορέων για το Αιολικό Πάρκο στο Λεόντιο

Ο συντονισμός ενεργειών ως προς τη μη υλοποίηση του έργου που αφορά  εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Λεόντιο, στην Π.Ε. Αχαΐας αποτέλεσε αντικείμενο συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε  σήμερα Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης συζήτησαν με τον Δήμαρχο  Ερυμάνθου Θεόδωρο Μπαρή, καθώς επίσης εκπροσώπους από την Αγωνιστική Κίνηση Πάτρας κατά των Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura  και την Επιτροπή Αγώνα Λεοντίου, τις ενστάσεις που διατυπώνονται σε σχέση με την ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου στην περιοχή.

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ιδιαίτερα ότι είναι δεδομένες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τόσο του Δήμου Ερυμάνθου, όσο και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις οποίες δεν γίνεται αποδεκτή η συγκεκριμένη επένδυση, ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας εκφράστηκε η πρόθεση να συμβάλλει με νομική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί,  στις πρωτοβουλίες και ενέργειες  που θα αναλάβουν οι ανωτέρω φορείς για τη μη υλοποίηση  του έργου.

Επαναδιατυπώθηκε ακόμη η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού και η αναγκαιότητα που προκύπτει για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, το φυσικό περιβάλλον, τα πολιτιστικά μνημεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι μόνο μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει πλήρως την κοινωνική ειρήνη.