Το «Επενδυτικό Προφίλ της Δυτικής Ελλάδας» παρέδωσε στον πρέσβη των ΗΠΑ, Geoffrey Pyatt, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης

Συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, είχε σήμερα, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, στο περιθώριο των εργασιών του Olympia Forum II, στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ζητήματα που αφορούν την περιοχή, αλλά και τη Δυτική Ελλάδα γενικότερα, όπως η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Δυτικής Ελλάδας ως κόμβου επικοινωνιών και μεταφορών, το σημαντικό «οικοσύστημα» καινοτομίας και τεχνογνωσίας της περιοχής και την περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισμικού πλούτου, όπου η Αρχαία Ολυμπία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Ο κ. Φαρμάκης, επίσης, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. Pyatt σχετικά με την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Ελληνοαμερικανικό Οικονομικό Επιμελητήριο και το ίδρυμα AreteFund για την ανασύσταση των ελαιώνων της Αρχαίας Ολυμπίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες και τη συγκίνησή του για το γεγονός πως σημαντικοί παράγοντες στις ΗΠΑ έχουν κινητοποιηθεί στα πλαίσια μίας μεγάλης πρωτοβουλίας αλληλεγγύης για την αναγέννηση των ελαιώνων της πυρόπληκτης περιοχής.

Επίσης, στα πλαίσια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας παρέδωσε στον Πρέσβη των ΗΠΑ το Επενδυτικό Προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια διαθέτει πλέον στα χέρια της μία ολοκληρωμένη μελέτη που καταδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής με στόχο την προσέλκυση και προώθηση στρατηγικών επενδύσεων.

«Εργαστήκαμε εντατικά για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, μακροχρόνιου και στοχευμένου σχεδίου επενδυτικής κινητοποίησης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να έρθουν επενδύσεις. Και για τον λόγο αυτό είμαστε μία από τις πλέον δραστήριες Περιφέρειες της χώρας σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ανάπτυξης ενός φιλικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εκείνους τους τομείς που παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάσαμε το επενδυτικό προφίλ της Περιφέρειας μας, μία αναλυτική μελέτη που περιλαμβάνει το σύνολο του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού για κάθε υποψήφιο επενδυτή. Η Δυτική Ελλάδα είναι μία περιοχή πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Διαθέτουμε αναρίθμητους τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους, μοναδικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, ισχυρές δυνατότητες για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και της καινοτομίας και βέβαια, μία γεωγραφική θέση που διαχρονικά έχει αποδείξει τη σημασία της. Με την προσπάθεια αυτή, επανατοποθετούμε τη Δυτική Ελλάδα στον επενδυτικό χάρτη με σαφή προσανατολισμό και σχέδιο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φαρμάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας με την Πρεσβεία των ΗΠΑ και την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, μπορούν να προκύψουν πολλές και σημαντικές δυνατότητες προς το κοινό όφελος.

Σημειώνεται πως το Επενδυτικό Προφίλ της Δυτικής Ελλάδας εμπεριέχεται σε έξι (6) αναλυτικούς τόμους που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αναγνώριση και ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).
  • Ανάδειξη σημαντικών κλάδων/ τομέων προτεραιότητας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
  • Αναγνώριση και προτεραιοποίηση κρίσιμων επενδύσεων στρατηγικού ενδιαφέροντος, καταγραφή των ενεργειών ωρίμανσης και των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Προσδιορισμός εργαλείων προώθησης στρατηγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανάλυση του Σχεδίου Δράσης αλλά και πιλοτικές εφαρμογές.

Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση και παρουσίαση των στοιχείων ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι μεταφρασμένη και στα αγγλικά, ενώ σε αυτή υπάρχει καταγραφή και αξιολόγηση 66 επενδυτικών ευκαιριών στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.