Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΠΔΕ για το 2022

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2022, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως, μεταξύ άλλων, ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας διαμορφώνεται στα  294.750.180,31 ευρώ, αυξημένος κατά    65.455.367,75  εκ. ευρώ  σε σχέση με το 2021.

«Μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας – ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Συνοχής, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – και τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις που διεκδικούμε και κερδίζουμε, την τελευταία διετία στη Δυτική Ελλάδα, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και δρομολογούνται, έργα ύψους 154 εκ.  ευρώ» τόνισε ο κ. Σακελλαρόπουλος, σημειώνοντας ότι η Δυτική Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων στη χώρα σε δημοπρατήσεις έργων.

Επίσης, υπογράμμισε ότι οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η Περιφέρεια είναι, πρώτον η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και δεύτερον, η υλοποίηση έργων που αφενός βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών και αφετέρου, δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και τον τόπο.

«Ο προϋπολογισμός για το 2022 είναι ισοσκελισμένος, δεν αφήνει εκκρεμότητες και βάρη στον οργανισμό της Περιφέρειας, δεν βάζει εμπόδια στην άσκηση του έργου μας, δεν περιορίζει τους ορίζοντές μας και το όραμά μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους συμπολίτες μας» πρόσθεσε ο Αντιπεριφερειάρχης, παρουσιάζοντας τα εξής στοιχεία:

  • Στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων είναι ενταγμένα και λειτουργικά 294 δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ ευρώ και  483 έργα συνολικού προϋπολογισμού 865 εκ ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του.
  • Στην ΣΑ 401 (Πυρόπληκτων  Περιοχών) έχουν ενταχθεί και εκτελούνται 70 έργα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί 12 εκ ευρώ (52%) έως την 19/12/2021.
  • Μέχρι την 31-12-2020 έχουν πληρωθεί για την υλοποίηση των έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περίπου 233 εκ ευρώ (23,5% του προϋπολογισμού) και αν συμπεριλάβουμε και τις πληρωμές ύψους 26,7 εκ ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2021 το ποσοστό πληρωμών ανέρχεται στο 27% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  • Ομοίως στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και μέχρι την 31-12-2020, έχουν πληρωθεί για την υλοποίηση των 483 έργων του, 232,8 εκ ευρώ (27%) ενώ μέσα στο 2021 πληρώθηκαν 86 εκ ευρώ ανεβάζοντας το ποσοστό στο 37% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους.  Μέσα στο 2021  και μέχρι σήμερα πληρώθηκαν συνολικά (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) 114 εκ ευρώ που είναι σχεδόν το 7% του εγκεκριμένου τους προϋπολογισμού.  Αυτό αναδεικνύει την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, καθοριστικό παράγοντα που μειώνει ή περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα επανεμφάνισης ανενεργών έργων.
  • Από το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΔΕ για το 2022,  41,6 εκ ευρώ (27%) είναι οι πιστώσεις για το 2022 που έχουν υπόλογο διαχειριστή τη Διεύθυνση Οικονομικού της ΠΔΕ, ενώ 112,9 εκ ευρώ  φέρουν υπόλογο το ΠΤΑ (73%). Συνολικά για το 2022 έχουν εγγραφεί πιστώσεις 154,5 εκ ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα, που αφορούν σε 483 έργα που έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας και 294 έργα του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, για την περίοδο 2019-2021 έχουν υπογραφεί 181 συμβάσεις και εκτελούνται έργα συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 315 εκ ευρώ.

Επίσης, όπως είπε ο κ. Σακελλαρόπουλος, αξιόλογη είναι και η αύξηση εσόδων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια μας (πχ  ΤΕΒΑ, INTERREG)  και ανέρχονται περίπου στα 25 εκ. ευρώ.

«Καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που καταρτίζεται σε περιβάλλον αβέβαιο. Με προκλήσεις, εμπόδια, κινδύνους που πολλές φορές ξεπερνούν τις δικές μας αρμοδιότητες και ευθύνες.  Παρόλα αυτά, ο προϋπολογισμός του 2022 αποτυπώνει την πολιτική, τις προτεραιότητες και το όραμα της διοίκησης του Νεκτάριου Φαρμάκη για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Πορευόμαστε με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, υπηρετούμε το μέτρο και λειτουργούμε με αξιοκρατία και διαφάνεια, επιδιώκοντας την ενότητα, την σύνθεση και την συνεργασία. Στόχος μας είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Δήμων της ΠΔΕ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν, με σεβασμό στο έργο που προηγήθηκε», κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης.