Με γρήγορους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της άρδευσης σε ΤΟΕΒ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν  και εκσυγχρονίζουν  τις  υποδομές Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε με τον ανάδοχο, αντίστοιχες συμβάσεις για έργα στους ΤΟΕΒ Λεσινίου και Μεσολογγίου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.  

Ουσιαστικά με δύο ακόμη έργα, τίθεται σε φάση υλοποίησης ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός με τον οποίο βελτιώνεται η αρδευτική ικανότητα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί συμβάσεις για την εκτέλεσης εργασιών εκσυγχρονισμού στους ΤΟΕΒ Κατοχής και Νεοχωρίου. 

Ειδικότερα, δρομολογείται η αντικατάσταση των φθαρμένων αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Λεσινίου, καθώς ξεκινούν σύντομα εργασίες στο πλαίσιο του έργου «βελτίωση τμημάτων του δικτύου και των αντλιοστασίων του κτήματος Λεσινίου του αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Λεσινίου». Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ που προβλέπει την αντικατάσταση των φθαρμένων χαλυβδοσωλήνων, με νέους πολυαιθυλενίου στα υπόγεια τμήματα, καθώς και με σωλήνες χυτοσιδήρου στα υπέργεια τμήματα του δικτύου. 

Επίσης, συμβασιοποιήθηκε το έργο,  προϋπολογισμού 1,9 εκατ ευρώ, με τίτλο «αντικατάσταση αγωγών και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου με εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», το οποίο μεταξύ άλλων αφορά αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών, αλλά και δευτερευόντων, αρδευτικών δικτύων,  προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων συσκευών – συστημάτων για την ποσοτική και ποιοτική διαχείριση, αλλά και τον έλεγχο του δικτύου άρδευσης. Με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων άρδευσης ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης, τον περιορισμό της σπατάλης, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.  

Οι παρεμβάσεις στους ΤΟΕΒ χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με εκχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και συνεχίζει με την υλοποίηση των έργων.