Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού στον ΤΟΕΒ Β’ Πύργου

Σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια θα προκύψει για τον ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου από το έργο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», προϋπολογισμού 929.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπέγραψε σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, σημειώνοντας ότι «αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών και οικονομικών πόρων προς όφελος των αγροτών και συνολικότερα της κοινωνίας».

«Κάθε κυβικό νερού και κάθε κιλοβατώρα που γλιτώνουν οι παραγωγοί μας συνιστά όφελος. Περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό όφελος για όλους. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ της Δυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας το παραγωγικό αποτύπωμα του τόπου μας» υπογράμμισε ο κ. Φαρμάκης.

Το έργο αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία 1071 ηλεκτρονικών υδροληψιών, 4 κεντρικών παροχόμετρων και ενός συστήματος ελέγχου – παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Β’ Πύργου Ηλείας.

Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και την αναβάθμιση του συστήματος άρδευσης, ο ΤΟΕΒ θα προσφέρει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες άρδευσης στην περιοχή ευθύνης του, επιτυγχάνοντας πολλαπλούς στόχους. Ενδεικτικά, θα μπορεί να υπάρχει ελεγχόμενη και προγραμματισμένη ροή εσόδων σύμφωνα με τον καταναλισκόμενο όγκο νερού, σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων μέσω της άμεσης καταγραφής των δεδομένων κατανάλωσης ανά άρδευση, υποστήριξη του τεχνικού τμήματος του οργανισμού με σημάνσεις για πιθανές διαρροές, εξοικονόμηση εργατοωρών, μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των φθορών των αντλητικών συγκροτημάτων, αύξηση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης υπηρεσίας άρδευσης και προσθήκη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης στους καλλιεργητές σε πολλαπλά επίπεδα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 6 μήνες.