Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης ύψους 19,3 εκατ. ευρώ στην ΠΕ Ηλείας

Με δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα  ύψους 19,3 εκατ. ευρώ θωρακίζεται η Π.Ε Ηλείας, καθώς σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων με τον ανάδοχο των έργων.

Συγκεκριμένα ξεκινούν άμεσα επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Αλφειού, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το χειμώνα στην κοίτη του ποταμού. Οι παρεμβάσεις θα εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε τουλάχιστον 27 στοχευμένα σημεία. Μεταξύ άλλων αφορούν απομάκρυνση – καθαρισμό βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, καθαρισμό τεχνικών, αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης, επαναφορά της ροής του ποταμού στην πρότερη κατάσταση όπου απαιτείται, αποκατάσταση των λιθορριπών προστασίας κ.α. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης τεχνικές παρεμβάσεις ύψους 9,3 εκατ. ευρώ εργασίες προβλέπεται να
εκτελεστούν για τον καθαρισμό και μόρφωση της κοίτης και των πρανών των κυρίων και δευτερευόντων υδατορεμάτων, κλάδων και όμορων ρεμάτων της Π.Ε. Ηλείας που συνθέτουν το υδρογραφικό της δίκτυο. Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στη διασφάλιση διατήρησης της παροχετευτικής ικανότητας των υδατορεμάτων, την ομαλή συλλογή των υδάτων επιφανειακής απορροής και την αποτελεσματική διόδευση τους προς άλλους φυσικούς αποδέκτες. Παρεμβάσεις συντήρησης και αντιπλημμυρικής προστασίας για τα επόμενα τρία χρόνια θα γίνουν στους ποταμούς Βεργάς, Γκουρλέσας, Θολό, Άνυδρο, Ανήλιο, Ιάρδανος, Ενιπέας, Κλαδέος, Μουριά, Καμένα, Σοχιά, Πηνηλειακός Λάδωνας, Πηνειός, Κουρτεσέικο Ρέμα, Λατίφι, Ρογκοζού, Σελληνούντας, Λαδικού, Ρούσκουλας, Τσερεμπούλα, αλλά και σε δευτερεύοντα υδατορέματα των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Πηνείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Στόχος είναι η εξασφάλιση καθαρής και συντηρημένης κοίτης των υδατορεμάτων της ΠΕ Ηλείας καθώς και οι αποκαταστάσεις των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε αυτά καθόλο το διάστημα που βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση.

Και τα δύο έργα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.