Βελτιώνεται ο δρόμος από Κ. Χρυσοβίτσα μέχρι Πλάτανο στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας

Εργασίες για την βελτίωση και ασφαλτόστρωση του δρόμου από Κ. Χρυσοβίτσα έως Πλάτανο στη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,75 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ειδικότερα, προβλέπονται βελτιωτικές παρεμβάσεις μήκους περίπου 8,5 χλμ. , στο τμήμα της επαρχιακήςοδού Θέρμου-Πλατάνου, μεταξύ των οικισμών Κ. Χρυσοβίτσας και
Πλατάνου, προκειμένου να  βελτιωθεί η βατότητα της οδού και θα καταστείασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ασφαλτοστρωμένος, αλλά σε αρκετά σημεία το
οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές (ρηγματώσεις ,τοπικές καθιζήσεις, λακκούβες κλπ), για την αποκατάσταση των οποίων προβλέπονται εργασίες, όπως: Καθαρισμός, διάνοιξη και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου απορροής όμβριων, κατασκευή τεχνικών έργων, όπως τοίχων αντιστήριξης πρανών για την προστασία του δρόμου από καταπτώσεις, ανακατασκευή οδοστρώματος με τοπικές εξυγιάνσεις, κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων, οριζόντια και κάθετη σήμανση, με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και διαγράμμιση του νέου οδοστρώματος.