Παρουσιάστηκε η μελέτη για την ανάπτυξη Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας

Την οικονομοτεχνική μελέτη, τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας καθώς και την έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό, για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασαν τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 οι μελετητές, στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Η μελετητική ομάδα  του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με επικεφαλής τον Καθηγητή, Θεοδόσιο Παλάσκα, παρουσίασε τις μελέτες που συνιστούν την επιστημονική τεκμηρίωση της πρωτοβουλίας για την ίδρυση ενός Ερευνητικού Κέντρου εθνικής εμβέλειας με έδρα την Δυτική Ελλάδα που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα ειδικά χαρακτηριστικά και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της περιοχής συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της καλύπτοντας, ταυτόχρονα, κατά τρόπο συνολικό κοινωνικοικονομικές ανάγκες και ερευνητικά πεδία που δεν καλύπτονται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς της χώρας. 

Οι μελέτες στηρίχθηκαν, κατά κύριο λόγο, στην εισήγηση του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε ενδελεχή μελέτη του εθνικού και διεθνούς ερευνητικού τοπίου και αφορούν την σύσταση ενός Ερευνητικού Κέντρου το οποίο θα περιλαμβάνει τρία Ινστιτούτα που θα καλύπτουν τα ερευνητικά πεδία  της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, της τεχνολογίας τροφίμων και της αγροδιατροφής και της πολιτικής της τεχνολογίας

Μετά την οριστικοποίησή τους, οι μελέτες θα υποβληθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ώστε να τεθούν προς έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ), με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα την ίδρυση του προτεινόμενου Ερευνητικού Κέντρου

«Το Ερευνητικό Κέντρο με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής ευελπιστούμε ότι θα επιτελέσουν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη ενός νέου και ισχυρού «οικοσυστήματος» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια, ενώ καλούνται να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον που θα αποτελέσει το σημαντικότερο μοχλό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι χρειάστηκε να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών.

Περιγράφοντας τη δομή του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαϊμης ανέφερε πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο “επισπεύδων”, ο φορέας που ενδιαφέρθηκε και έτρεξε να υλοποιήσει τη μελέτη. «Πιστεύουμε πως υπάρχει ένα επιστημονικό κενό» είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει η δυνατότητα σύστασης ενός ισχυρού εθνικού, αλλά υπερεθνικού, κέντρου με δημόσιο χαρακτήρα. Αποσαφήνισε όμως ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα γιατί -όπως είπε-  «δεν είναι στόχος να φτιάχνουμε φορείς που απλά πληρώνουν οι φορολογούμενοι» και εστίασε στη διασύνδεση του κέντρου με την επιχειρηματικότητα.

Την συνεδρίαση άνοιξε  ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ, καθ.  Ιωάννης Καλαβρουζιώτης που αναφέρθηκε στα βήματα που ακολουθήθηκαν μέχρι την εκπόνηση των μελετών.

Πρόκειται για μία ακόμα καινοτόμα πρωτοβουλία για την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων, με συγκεκριμένη στόχευση την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.Προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής, παράλληλα με την  προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης.