Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης προκειμένου να συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη, Φωκίωνα Ζαΐμη.

Έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα θέματα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, των ΡΟΜΑ και των υφισταμένων εργαλείων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που ενεργοποιούνται με κυρίαρχο εργαλείο το ΕΣΠΑ για την ανακούφισή τους. Σημειώνεται πως ο κ. Ζαΐμης είχε θέσει τον προβληματισμό του για τον  αριθμό που κατέχει ο δείκτης φτώχειας στην Δυτική Ελλάδα και στη συνάντηση που είχε προ ημερών στην Αθήνα.

«Η κοινωνική συνοχή αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου, αλλά και μία από τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής» τόνισε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, σημειώνοντας ότι σε συνεργασία με το σύνολο των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας αναζητούνται οι βέλτιστες πρακτικές για δράσεις ουσίας που θα παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των ειδικών και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Από τη δική του πλευρά, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας ‘Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης τόνισε: «Ανταλλάξαμε ιδέες και επεξεργαζόμαστε προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ΡΟΜΑ. Μία από τις μείζονες προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κι αυτό θα γίνει μέσα από τη στήριξη του επιχειρηματικού κλάδου, την προσέλκυση νέων επενδύσεων καθώς η εργασία είναι το καλύτερο μέσο αντιμετώπισης της φτώχειας»