Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας με 982.000 ευρώ από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Στην υπογραφή σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Αχαΐας προχώρησε σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχε στο Επιμελητήριο,  με τον Πρόεδρο, Πλάτωνα Μαρλαφέκα και μέλη του Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Τριώροφου Κτιρίου Επιμελητηρίου Αχαΐας χρηματοδοτείται με 982.000 ευρώ από το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα επιφέρουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων κατά 256.555 κιλοβατώρες και ετήσια μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχεί σε 51,79 τόνους ισοδυνάμου CO2, με βάση την τεχνική έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου που εκπονήθηκε.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι ευρείας κλίμακας, τόσο στο κέλυφος του κτιρίου (μόνωση, θερμοπρόσοψη, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων) όσο και στις εγκαταστάσεις (κλιματισμός, αερισμός, φωτισμός, ενεργειακή διαχείριση), ενώ προβλέπονται και εργασίες αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) στο δώμα του κτιρίου.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Μεταξύ άλλων προβλέπονται αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά, τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης στην όψη επί της οδού Μιχαλακοπούλου σε όλα τα επίπεδα και στην οπίσθια όψη στα επίπεδα του υπογείου και του ισογείου, θερμομόνωση στις στέγες των προσθηκών Α’ και Β’ ορόφου και στην οροφή του δώματος, εγκατάσταση νέων αντλιών θερμότητας αέρος-νερού για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση νέας Κεντρικής Κλιματιστικής μονάδας στον συνεδριακό χώρο του ισογείου για την κάλυψη των αναγκών κλιματισμού/αερισμού, τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής τεχνολογίας LED και αποξήλωση υφιστάμενων κ.α, ενώ θα γίνει εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου με δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων, αλλά και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάλληλη κατασκευή τύπου πέργκολας επί του δώματος του κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της ενεργειακής κλίμακας του κτιρίου από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Α και τη μετατροπή ενός ενεργοβόρου κτιρίου σε ένα σύγχρονο κτίριο με μειωμένη κατανάλωση. Θα αναβαθμισθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος του.

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία ωρίμανσης των μελετών, σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Στο μεταξύ, κατά τη συνάντηση εργασίας που προηγήθηκε, εξετάστηκε ο βαθμός ετοιμότητας και συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση  που έχει ανοίξει το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργάστηκε με εντατικούς ρυθμούς και κατάφερε να ωριμάσει μελέτη σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας ώστε να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ με δημιουργία σύγχρονου υβριδικού συνεδριακού κέντρου με εξασφάλιση πλήρους ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας», συνολικού προϋπολογισμού 1.373.266,63 ευρώ, με το οποίο θα υπάρξει λειτουργική αναβάθμιση και στο εσωτερικό  του κτιρίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

 Οι κυριότερες επεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού χώρου 141 θέσεων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, χώρο μεταφραστών, βεστιάριο, κτλ., η ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΔΣ στο υπόγειο, η αναδιάταξη των γραφειακών χώρων στους ορόφους και η δημιουργία σύγχρονου ευρύχωρου ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ.