Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Κλιματική Αλλαγή της Δυτικής Ελλάδας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Στην έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή για τη Δυτική Ελλάδα προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Το Περιφερειακό Σχέδιο, που εγκρίθηκε με ευρύτατη  πλειοψηφία, περιέχει τη στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής, και βασικό στόχο έχει τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκιση έναντι αυτής.

Περιλαμβάνεται στα τρία πρώτα Περιφερειακά Σχέδια που εγκρίνονται στη χώρα, απόδειξη της εξαιρετικής και έγκαιρης προετοιμασίας που έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Ο σχεδιασμός  για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έγινε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και παράλληλα του περιβάλλοντος.

Το Περιφερειακό Σχέδιο για τη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει 166 δράσεις και μέτρα, ενδεικτικού κόστους 193.000.000 ευρώ, σε 12 τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα στην Πολιτική Προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα, τη διάβρωση των ακτών, τους υδάτινους πόρους, τη γεωργία, τη δημόσια υγεία και τις υποδομές μεταφορών.

Βασικοί πυλώνες του Περιφερειακού Σχεδίου είναι :

  • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς και περιοχές προτεραιότητας, με δράσεις προσαρμογής που συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.
  •  Ενδυνάμωση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή δημιουργία νέων δομών.
  • Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης(βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή και εφαρμογή αυτών στις δράσεις των φορέων της Περιφέρειας.
  • Επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθούν βασικοί στόχοι για τη Δυτική Ελλάδα:

  • Βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων και καθιέρωση εφαρμοσμένων και στοχευμένων πολιτικών.
  •  Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου.
  •  Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
  •  Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Παράλληλα, για την υλοποίηση των δράσεων θα δημιουργηθεί Δίκτυο Συλλογής Δεδομένων και καθιέρωση συγκεκριμένων Δεικτών Παρακολούθησης, που θα αφορούν την εφαρμογή των μέτρων/δράσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Επίσης, το  Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε και τη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής(ΠΕΑΚΑ), που αποτελεί ένα επιπλέον χρήσιμο εργαλείο της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των φαινομένων της Κλιματικής Κρίσης.

Μετά την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Κλιματική Αλλαγή, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Ν. Φαρμάκης ανέφερε τα εξής: «Έχουμε πλέον ένα στρατηγικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρειά μας. Αποτελεί ένα εργαλείο που είναι προαπαιτούμενο για την απορρόφηση πόρων, αλλά και ένα σχέδιο που εστιάζει σε συγκεκριμένες τομεακές και γεωγραφικές προτεραιότητες, που συνδέονται με τις ανάγκες αλλά και το χαρακτήρα της περιοχής μας. Είμαστε από τις πρώτες Περιφέρειες στη χώρα, και για αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες μας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης δήλωσε: «Ευχαριστώ το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκριση του Σχεδίου για την κλιματική αλλαγή. Αποτελεί ένα πλήρης καταρτισμένο και ρεαλιστικό στρατηγικό πλάνο, που θα αποτελέσει για τα επόμενα 7 χρόνια και  τον οδηγό για την θωράκιση της Περιφέρειας από την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα σχέδιο που διακρίνεται για τη διέπουσα δυναμική του, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών της Περιφέρειας μας. Με την αρχή του νέου έτους ξεκινάμε και τη διαδικασία προτεραιοποίησης έργων και δράσεων για να επισπεύσουμε την απορρόφηση των απαραίτητων πόρων»