Αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές στον οδικό άξονα Δουμενά – Ζαχλωρού – Πούντας

Λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που προκλήθηκαν στους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, και συγκεκριμένα, στον οδικό άξονα Δουμενά –  Ζαχλωρού – Πούντας, εξαιτίας φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή στις 25 Νοεμβρίου 2021, δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δρομολογώντας τις αποκαταστάσεις στο παραπάνω οδικό δίκτυο.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα, καθώς σήμερα Τετάρτη28 Δεκεμβρίου 2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε σε υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού: 1.700.000 ευρώ.

Ο οδικός άξονας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές (καθιζήσεις ερεισμάτων και τμημάτων οδοστρώματος, βλάβες ασφαλτικών, καταπτώσεων γαιών, έμφραξη αποστραγγιστικών τάφρων, καταστροφή τεχνικών έργων αντιστήριξης πρανών και απορροής όμβριων υδάτων αποκοπή τμημάτων οδών, κατολισθήσεις  κ.ά.) και με το έργο, θα γίνουν παρεμβάσεις αποκατάστασης, προκειμένου οι συγκεκριμένες υποδομές να αποκατασταθούν, να είναι λειτουργικές, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αρθεί ο κίνδυνος που έχει προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές.

Για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες, όπως: Άρση καταπτώσεων που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθαρισμός των χωμάτινων και των επενδυμένων τάφρων της οδού από τα φερτά υλικά που μεταφέρθηκαν, επανακατασκευή τριγωνικής τάφρου με το απαραίτητο στραγγιστήρι απορροής η οποία αποκολλήθηκε, εξυγίανση του υπεδάφους του οδοστρώματος για αποκατάσταση της ερυθράς της οδού, αποκατάσταση με τη χρήση των κατάλληλων δανείων, τοπική εξυγίανση με στρώσεις άμμου- σκύρων, αφού προηγηθεί μόρφωση της επιφάνειας, εποκατάσταση τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης – σαραζανέτ) από για την συγκράτηση πρανών κλπ.