Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποκτά η Βόνιτσα, υποδομή που θα συμβάλει στην ενίσχυση του θαλασσίου τουρισμού. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  της  Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας.

Σήμερα Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2022, παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας  Γιώργος Αποστολάκης, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. 

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνονται οι λιμενικές και χερσαίες υποδομές του καταφυγίου με έργα όπως επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος, κατασκευή ράμπας, επισκευή κυματοθραύστη, μόνιμα αγκυροβόλια σκαφών, βυθοκορήσεις κ.α, ενώ κατασκευάζονται κτίρια διοίκησης, διαμορφώνεται ο περιβάλλον χώρος και εγκαθίστανται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  για την εξυπηρέτηση σκαφών.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας έπειτα από προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόνιτσας που είναι ο κύριος των εγκαταστάσεων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην ένταξη του έργου τον Δεκέμβριο του 2020 κι εξασφάλισε την χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για έργο που όπως εκτιμάται θα συμβάλει στην γενικότερη αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή, αλλά και στην  τόνωση της τοπικής οικονομίας Το δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων που διαμορφώνεται, με κέντρο τη μαρίνα της Λευκάδας και συμπληρωμένο με μια σειρά από μικρότερες οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, μπορεί να  αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο πόλο παροχής σύγχρονων υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα σκάφη αναψυχής.

«Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Βόνιτσας είναι ένα ακόμη παράδειγμα συνεργασίας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας ανάμεσα στους αυτοδιοίκητους Φορείς. Παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους Δήμους και συνδιαμορφώνουμε τη Δυτική Ελλάδα του 2030. Με τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις η περιοχή της Βόνιτσας αποκτά προστιθέμενη αξία και μέσα από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και ανάδειξη της δυτικής Αιτωλοακαρνανίας που έχει όλες τις προϋποθέσεις να πετύχει ένα μεγάλο τουριστικό και οικονομικό άλμα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή της σύβασης.