Πλήρης ανακαίνιση της πρώην Γεωργικής Σχολής Πατρών

Ευρείας κλίμακας εργασίες που εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις και σηματοδοτούν σημαντική αστική παρέμβαση στην περιοχή ξεκινούν στην πρώην Γεωργική Σχολή Πατρών επί της οδού Πανεπιστημίου, στην Πάτρα, καθώς  σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Οι παρεμβάσεις που είναι ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, αποκοπούν σε δύο κατευθύνσεις: Ανακαινίζονται πλήρως οι εγκαταστάσεις που στεγάζουν την ΔΑΟΚ Αχαΐας με στόχο να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους και το συναλλασσόμενο κοινό. Παράλληλα, δημιουργείται  κέντρο καινοτομίας μέσω του στρατηγικού διακρατικού έργου Interreg Ελλάδα – Ιταλία CREATIVE@HUBS για την ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs).

Πρόκειται για κτίριο κατασκευασμένο το 1930, το οποίο από το 1993 στεγάζει τις υπηρεσίες της ΔΑΟΚ Αχαΐας, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί εργασίες ουσιαστικής διαμόρφωσης.   Στο πλαίσιο της εργολαβίας το διώροφο κτίριο επισκευάζεται, ενισχύεται και διαρρυθμίζεται προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργήσει με διακεκριμένες χρήσεις ανά επίπεδο και αυτοτελή λειτουργία.

Το ακίνητο, είναι ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με  απόφαση του έχει παραχωρηθεί για χρήση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  για τουλάχιστον 25 χρόνια.

Το συνολικό έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREGVAGREECE -ITALY PROGRAMME 2014-2020, αλλά και από πρόσθετους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΚΑΠ).

«Προχωράμε σε συνολική αναβάθμιση του κτιρίου καθώς χρήζει εκτεταμένης ανακαίνισης με στόχο οι υπηρεσίες μας να στεγαστούν σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον που θα εξυπηρετεί την καθημερινότητα των υπαλλήλων και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΔΑΟΚ Αχαΐας ώστε και οι συναλλασσόμενοι πολίτες να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Παράλληλα μέσω του έργου CREATIVE@HUBS μας δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία ενός κόμβου καινοτομίας – hub, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του κτιρίου και να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο συνέργειες στον αγροδιατροφικό τομέα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στη συνέχεια, ο κ. Φαρμάκης περιηγήθηκε στους χώρους και αντάλλαξε απόψεις με τους εργαζόμενους για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών.