Ν. Φαρμάκης: «Μοχλός ανάπτυξης του τόπου μας η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Με πληρωμές ύψους 40 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων και ενεργοποίηση όλων των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου έκλεισε το 2022 για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ξεκίνησε ήδη να υλοποιεί το πρόγραμμα δράσης του έτους 2023. Ένας σύντομος απολογισμός, αλλά και η στοχοθεσία για τη νέα χρονιά έγιναν σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας  της υπηρεσίας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της ΔΙΑΠ για την παραγωγική συνεργασία τονίζοντάς τους: «Αναγνωρίζω την προσφορά σας, την προσπάθεια που καθημερινά καταβάλλετε και βεβαίως την αποτελεσματικότητα σας. Για όλα αυτά σας ευχαριστώ. Κατανοώ το άγχος και την αγωνία όλων, σας αλλά το αποτέλεσμα όλων αυτών μας δικαιώνει. Εύχομαι μια ακόμη καλύτερη και παραγωγική  χρονιά για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Από την πλευρά τους τόσο ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτριος Καραβίδας , όσο και η Προϊσταμένη της ΔΙΑΠ Νατάσα Πυργάκη εστίασαν στην δραστηριότητα της υπηρεσίας, η οποία μεταξύ άλλων συντάσσει το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Προϋπολογισμού της ΠΔΕ και περιλαμβάνει 295 έργα συνολικού προϋπολογισμού 235 εκ. ευρώ και το Πρόγραμμα έργων που χρηματοδοτούνται από επενδυτικούς ΚΑΠ  της  ΠΔΕ για το 2022, το οποίο περιλαμβάνει 135 έργα συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 27 εκ. ευρώ.

Επίσης η ΔΙΑΠ συνέδραμε στην ένταξη 6 έργων που προετοιμάζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και υπέβαλε προτάσεις βάσει των οποίων εντάχθηκαν τρεις δράσεις στην Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ 2014-2020.Τον Σεπτέμβριο 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης – μεταφοράς των έργων που ήταν ενταγμένα και λειτουργικά στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εκδόθηκαν οι νέες συλλογικές αποφάσεις με αποτέλεσμα να μεταφέρονται 178 έργα συνολικού προϋπολογισμού 310 εκ ευρώ στους έξι Αναπτυξιακούς Στόχους του ΠΠΑ της ΠΔΕ.

Η ΔΙΑΠ υπέβαλε την Πρόταση έργων Στρατηγικής Σημασίας στις 29/11/2022 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ  έχει αναλάβει τον συντονισμό ενεργειών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων εδαφικής συνεργασίας καθώς και των στρατηγικών Έργων που υλοποιεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι Υπηρεσία Διαχείρισης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης του Τομεακού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών. Το 2022 εκπόνησε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2023 στο οποίο προσδιορίστηκαν οιδράσεις του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά το 2023.

Εκτός των άλλων, η ΔΙΑΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται με τους Αναπτυξιακούς Νόμους. Κατά το 2022 ολοκλήρωσε τους πέντε κύκλους Επιχειρηματικότητας του Ν. 4399/2016 και υπήχθησαν 48 επενδυτικά σχέδια ύψους 25.364.869,38 ευρώ.

Είναι επίσης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις ακόλουθες Δράσεις:

•     ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ Έτη 2018 και  2019

•     ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ

•     ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ

Το 2022 υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 150 τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων και πιστοποιήθηκαν 118 έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων, συνολικού ύψους 3.779.915,10 ευρώ.

Στην κοπή της πίτας της ΔΙΑΠ παρευρέθηκαν ακόμη οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης, Συντονισμού Διοίκησης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Τάκης Παπαδόπουλος, Υποδομών και Έργων Θανάσης Μαυρομμάτης.