Εργασίες αποκατάστασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον οδικό άξονα Δερβενάκι – Δουμενά του Δήμου Αιγιάλειας

Στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές στις υποδομές της οδού Δερβενάκι – Δουμενά, στο Δήμο Αιγιάλειας,
προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Στον οδικό άξονα Δερβενάκι – Δουμενά παρατηρούνται καθιζήσεις ερεισμάτων και τμημάτων οδοστρώματος, βλάβες ασφαλτικών, καταπτώσεις γαιών, έμφραξη αποστραγγιστικών τάφρων, καταστροφή τεχνικών έργων αντιστήριξης πρανών
και απορροής όμβριων υδάτων, αποκοπή τμημάτων οδών, κατολισθήσεις κ.ά.

Για την αποκατάσταση της βατότητας  στο συγκεκριμένο τμήμα του επαρχιακού δικτύου θα γίνουν εργασίες σε τουλάχιστον 27 σημεία  ώστε οι υποδομές να είναι λειτουργικές και ασφαλέστερη η κυκλοφορία των οχημάτων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,7 εκατ ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.