Ξεκινούν εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αχαΐας, προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ

Σημαντικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση και καθιστούν ασφαλέστερες τις μετακινήσεις στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ξεκινούν το αμέσως χρονικό διάστημα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη και του αναδόχου.

Οι εργασίες  αφορούν στην άρση επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπου έχουν εκδηλωθεί καθιζήσεις, κατολισθήσεις και διαβρώσειςπου προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του έργου αφορά εργασίες στην επαρχιακή οδό 38  «Καραίικα – Ριόλος προς Ψάρι από εθνικής οδού Πατρών – Πύργου και δια Φράγκα και Καγκαδίου».  Στα σημεία αυτά θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης όπως: 0+000 Εθνική Πατρών – Πύργου.Στη Χ.Θ. 4+000 καθαρισμός σωληνωτού αγωγού και διάνοιξη τάφρου (φ 2).Στην Χ.Θ. 9+600  αποκατάσταση φθαρμένου πρανούς & οδοστρώματος κατάντι με σκυρόδεμα (φ1).Στην Χ.Θ. 10+100 αποκατάσταση των πτερυγότοιχων ανάντι της υπάρχουσας γέφυρας με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20  και των στηθαίων ασφαλείας (φ 3).Στην Χ.Θ. 10+300 ανάντι αποκατάσταση του καλύματος φρεατίου.Στην Χ.Θ. 10+400 (είσοδο Καγκαδίου) αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου δεξιά της οδού και του οδοστρώματος (φ 4).Στην Χ.Θ. 11+200 ανάντι της οδού κατασκευή μικρού τοιχίου 10 μ μήκους και 0,60μ ύψους με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.

Στην επαρχιακή οδό 41  «Ματαράγκας – Μιχόϊ–Βελιτσαί» θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης όπως:0+000 Δημοτικό σχολείο Ματαράγκα. Στις Χ.Θ. 1+500 & 1+900 σε υπάρχοντα τεχνικά απαιτείται κατασκευή ανωδομήςκατάντι (φ 5, φ 6). Στην Χ.Θ. 4+000 αριστερά απαιτείται καθαρισμός της υπάρχουσας τάφρου από τα φερτά υλικά (φ7).

Στην επαρχιακή οδό 30  «Κάτω Αχαΐα – Σαντομέρι προς Εφύραν και Πύργο από εθνικής οδού Πατρών – Πύργου και δι’ Αλισσού, Λουσικών, Χαρμπελέϊκων, Άνω Σουδενών και Πορτών» θα χρειαστούν εργασίες αποκατάστασης όπως:

Σε θέση 750 μέτρα πριν τις Πόρτες κατασκευή τοιχίου υποστήριξης του πρανούς κατάντι της οδού σε υπάρχον σωληνωτό αγωγό ο οποίος στο τελείωμά του βρίσκεται στον αέρα λόγω υποχώρησης του εδάφους (φ 8,φ9).Εντός του Τοπικού Διαμερίσματος Πορτών υπάρχει υποχώρηση του κατάντι πρανούς λόγω ανεπαρκούς παροχέτευσης των υδάτων με συνέπεια να εμποδιστεί η βατότητα στην δημοτική οδό που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο.Για την αποκατάσταση απαιτείται αποκατάσταση της επενδεδυμένης τάφρου ανάντι, κατασκευή σωληνωτού αγωγού Φ60 εγκάρσια της οδού και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, ύψους 3μ και μήκους 30μ περίπου (φ10, φ11,φ12).

Στο Τμήμα Τζάιλο – Πόρτες κοντά στην γέφυρα του Νεοχωρίου υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση και υποχώρηση του ανάντι πρανούς που συμπαρέσυρε το οδόστρωμα και το ασφαλτικό, με συνέπεια να απαιτείται η κατασκευή τοιχίου μικρού ύψους (1μ) και μήκους 60μ (φ 13).

Τέλος, σε μεγάλα τμήματα των επαρχιακών οδών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υπάρχουν εκτεταμένες αποξηλώσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος λόγω του μεγάλου όγκου των όμβριων υδάτων κατά τις ημέρες των έντονων βροχοπτώσεων με συνέπεια να απαιτούνται εργασίες αποξήλωσης και αποκατάστασης του ασφαλτικού τάπητα με κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και τάπητα κυκλοφορίας, με στόχο την αποκατάσταση της βατότητας (φ 14)..

Το έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΕΠΑ) έχει  προϋπολογισμό 1.400.000,00€ και θα διαρκέσει 6 μήνες.