Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα

Στην αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη θέση Φραγκόσκαλα του Εθνικού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σήμερα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τεχνικές παρεμβάσεις θα εκτελεστούν σε σημεία που έχει παρουσιαστεί υποσκαφή και ολίσθηση των πρανών λόγω της αστοχίας των συρματοκιβωτίων του χειμάρρου που βρίσκεται κατάντη της οδού καθώς και μεγάλη ολίσθηση πρανών ανάντη της οδού. Για την αποκατάσταση της βλάβης θα αποκατασταθούν τα συρματοκιβώτια  και κατόπιν θα γίνει μερική επένδυση των πρανών, ενώ σε όλο το μήκος της παρέμβασης θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος