Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της Αιτωλοακαρνανίας

Τα Αρχαία Θέατρα Στράτου και Πλευρώνας στην Αιτωλοακαρνανία επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς τα έργα είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Συνοδευόμενος από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Ιωάννα Φαναριώτου, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας – Λευκάδας και ενημερώθηκε από την Προϊσταμένη της υπηρεσίας, Ολυμπία Βικάτου, για την πρόοδο των εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ικανοποιητικούς ρυθμούς εξέλιξης που διαπιστώνονται στις εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης με στόχο να ολοκληρωθούν εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας εκτελούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ και αντιμετωπίζονται προβλήματα φθοράς του δομικού υλικού του μνημείου. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών θα αποκατασταθεί η μορφή του για λόγους αισθητικούς, διδακτικούς και πρακτικούς, χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητά του. 

Για το Αρχαίο Θέατρο Στράτου πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη παρουσία του προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ), Γιάννη Μυλωνά και διευθετήθηκαν διοικητικής φύσεως ζητήματα που είχαν ανακύψει. Tο αρχαίο θέατρο του Στράτου είναι το μεγαλύτερο από τα αποκαλυφθέντα θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί, μεταξύ άλλων εκτελούνται εργασίες που αφορούν σε  διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης στο κοίλο, στις κλίμακες ανόδου, στο σκηνικό οικοδόμημα, στην ορχήστρα και στα αναλήμματα του θεάτρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες εργασίες, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, εξελίσσονται και στο αρχαίο θέατρο Οινιάδων.

«Η ιστορία και ο πολιτισμός, αποτελούν τα μεγάλα κεφάλαια της Δυτικής Ελλάδας. Οφείλουμε να τα αναδείξουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Μέσα από ένα σημαντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο ύψους 3,2 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα και μέσα από την άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού παρεμβαίνουμε σε τρία εμβληματικά αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο να τα αναδείξουμε τους θησαυρούς μας, να τους δώσουμε νέα ζωή και να τα παραδώσουμε στους πολίτες για να τα απολαμβάνουν. Η αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας, Στράτου και Οινιάδων της Αιτωλοακαρνανίας θα δημιουργήσει νέους πόλους έλξης επισκεπτών, αλλά θα ενθαρρύνει και την πολιτιστική δράση στον τόπο μας» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης κατά την επίσκεψη.

ΝΕΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΔ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εξάλλου, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για νέα εργολαβία που αφορά σε  διάνοιξη τάφρων, καθαρισμό ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση κόμης, κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ που στοχεύει στην αναβάθμιση  της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από τα σημεία που θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνα και έχουν εντοπιστεί έπειτα από αυτοψίες ή έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα φορέων, αλλά και κατοίκων.