Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Ινάχου

Στην ανάθεση εκπόνησης  μελέτης για την  οριοθέτηση σε τμήμα του Ποταμού
Ινάχου, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Η μελέτη αφορά μήκος περίπου 14 χλμ, από το ύψος του οικισμού Νέο Χαλκιόπουλο μέχρι τις εκβολές, ενώ περιλαμβάνει και την οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων σε εκτιμώμενο μήκος 5,3 χλμ, στα σημεία όπου εκδηλώνονται πλημμύρες. Ταυτόχρονα θα εκπονηθούν υποστηρικτές μελέτες και συγκεκριμένα τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική καθώς επίσης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων.

Το υπό μελέτη τμήμα στα κατάντη ξεκινά 300μ μετά την γέφυρα που οδηγεί προς τον οικισμό Αμοργιανοί. Στα ανάντη το υπό μελέτη τμήμα τελειώνει στο ύψος του οικισμού Νέο Χαλκιόπουλο, στο σημείο όπου ο ποταμός διαπερνά τη γέφυρα που οδηγεί προς τον οικισμό Αγιο Μηνά, επί της Επαρχιακής Οδού Χαλκιόπουλου – Βίνιανης.

Το έργο χρηματοδοτείται με 274.598,26 ευρώ, καθώς είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  LIFE και συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος και τις δράσεις για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή, στην παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί πιλοτικός σχεδιασμός των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα και δείκτες κλιματικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό, θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο, μελέτη επεξεργασίας κλιματικών δεδομένων, βασισμένη σε πρωτογενή δεδομένα που θα διατεθούν στην Υπηρεσία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα αποτελέσματα της οποίας θα ενσωματωθούν στον σχεδιασμό των έργων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.