Επιστολή Ν. Φαρμάκη στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τρεις προτάσεις για να μην κινδυνεύσει η αρδευτική περίοδος από διακοπές ρευματοδότησης σε ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

Τρεις προτάσεις που έχουν ως στόχο να αποφευχθούν για άλλη μια χρονιά οι «περιπέτειες» σε ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις αρδεύσεις των καλλιεργειών, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Ο κ. Φαρμάκης υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κατεπειγόντως πρόνοια ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο και ζητάει από τους υπουργούς την εξέταση των εξής προτάσεων:

  • Ρύθμιση των χρεών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τους παρόχους ενέργειας, καθώς και  παροχή έκτακτης και απευθείας χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης προς τους ΟΕΒ με σκοπό την κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών στις υποδομές και τη συντήρηση του δικτύου.
  • Οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, βάσει της φύσης τους, παρέχουν «Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας» (ΥΚΩ). Με βάση τα όσα ισχύουν και περιγράφουν τις ΥΚΩ προτείνεται η ένταξη των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ ως υπηρεσίες ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος για διάστημα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπη λειτουργία τους.
  • Για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ με παύση εκπροσώπησης ή που βρίσκονται εκτός προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον «Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου», να ισχύσει η υπαγωγή τους στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας» μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος και να υπηρετήσουν αδιάκοπο το σκοπό τους. Σημειώνεται ότι αυτή η πρόταση αποτελεί άμεση λύση α) για την επανασύνδεση των ΟΕΒ που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα σε όλη την χώρα και όχι μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και β) για την αδειοδότηση των έργων ενεργειακής αυτονομίας/αναβάθμισης των ΟΕΒ.

Ο κ. Φαρμάκης, στην επιστολή του επισημαίνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, τονίζοντας ότι «παρά τις δυσκολίες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματικό πόρο τόσο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από ιδίους πόρους ώστε να βελτιωθούν επικουρικά τα υφιστάμενα έργα υποδομής, αλλά και να υλοποιήσουμε-χρηματοδοτήσουμε νέα καλύπτοντας ταυτόχρονα παλιές και έκτακτες ανάγκες στο δίκτυο των υποδομών (κτίρια, διώρυγες, δεξαμενές κλπ.), προκειμένου να προστατεύονται όχι μόνο οι καλλιέργειες, αλλά οι ανθρώπινες ανθρώπινες ζωές, καθώς τα στραγγιστικά δίκτυα εξυπηρετούν αντιπλημμυρικά τα μεγάλα αστικά κέντρα».  Επίσης, αναφέρεται και στο πρωτοποριακό έργο  των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με την ολοκλήρωση του οποίου θα επιτευχθεί η εξυγίανση της λειτουργίας των ΤΟΕΒ και θα ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας.

Παρά ταύτα, και καθώς μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου», σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα πλήξει – άμεσα και έμμεσα – τα εισόδημα των παραγωγών που εξαρτώνται αποκλειστικά από την ενασχόλησή τους με τη γη τα οποία θα συρρικνωθούν ή θα εκμηδενιστούν, συμπαρασύροντας και όσους απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε μεγάλους παραγωγούς, εργοστάσια και συσκευαστήρια και σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου. «Συνακόλουθα, η μη καλλιέργεια τοπικών προϊόντων θα επηρεάσει μια σειρά επαγγελματικών κατηγοριών που σχετίζονται με την παραγωγή (στην καλλιέργεια, στην συσκευασία, στην διακίνηση κλπ.), ενώ μοιραία θα εκτοξεύσει τις τιμές των εισερχόμενων, από άλλες περιοχές, προϊόντων. Τέλος, η έλλειψη ρευστότητας και κυκλοφορίας χρήματος, θα επηρεάσει πολύπλευρα την τοπική, περιφερειακή αλλά και ευρύτερα την εθνική οικονομία», επισημαίνει.

Σημειώνεται ότι στην αρχή της επιστολής του, ο κ. Φαρμάκης τονίζει την σπουδαιότητα του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Δυτική Ελλάδα, καθώς όπως αναφέρει, από τις 98.452 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συνολικά στην Δυτική Ελλάδα το 54% (53.110 επιχειρήσεις) δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της Αγροδιατροφής και της Βιομηχανίας Τροφίμων, ενώ ο κλάδος της Αγροδιατροφής αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιφέρειας καθώς απασχολούνται 43.705 άτομα (23% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στην περιφέρεια). Σε ό,τι αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων να πραγματοποιούν έναν κύκλο εργασιών ύψους 1,6 δισ. ευρώ.