Με 6,1 εκ. ευρώ χρηματοδοτεί το ΠΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την ένταξη παιδιών σε δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη  για διάθεση ποσού 6,1 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», διασφαλίζεται η προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα, για την χρονική περίοδο 2023-2024.

Πρόκειται για πράξη που απευθύνεται σε συνολικά 2.145 παιδιά και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη μιας από τις σημαντικότερες ανάγκες των οικογενειών της Περιφέρειας, καθώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα θέσεων σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτικήεκπαίδευση, αλλά καιπαροχή θέσεων σε παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς,Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας),

Επίσης, μέσω της δράσης παρέχονται θέσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ διασφαλίζεται η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας

«Όλα τα παιδιά δικαιούνται μια θέση σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Με ενισχυμένη χρηματοδότηση είμαστε δίπλα στις οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες,  εφαρμόζοντας πολιτικές έμπρακτες στήριξης της οικογένειας για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους» υπογράμμισε ο κ. Φαρμάκης.

Η δράση εντάσσεται στον άξονα  «Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη γονέων της Δυτικής Ελλάδας.