Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Υπ. Πολιτισμού, τον Δήμο Πατρέων και την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας για την αξιοποίηση των Παλαιών Σφαγείων

Η  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδας  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  το  Δήμο  Πατρέων  και  της  ΚΕΔΗΠ  – Καρναβάλι Πάτρας προχώρησαν στην σύναψηΠρογραμματικής  Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης  με σκοπό την μετατροπή των Παλαιών Σφαγείων σε «Κόμβο Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία».

Μετά και την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνυπέγραψε την προγραμματική για την υλοποίηση του έργου που είναι  ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Περιφέρεια  με συνολικό προϋπολογισμό 4,1 εκ. ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμπράττουν αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για δωρεάν απόκτηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων – skillbuilding (reskilling και upskilling) όσων απασχολούνται ήδραστηριοποιούνται στον τομέα πολιτισμού – δημιουργικών βιομηχανιών (CCI). Παράλληλα διασφαλίζεται η  βελτίωση  των  υποδομών  των  Παλαιών  Σφαγείων,  ώστε  να αναδειχθούν  σε  πολυδύναμο  Κόμβο  Εκπαίδευσης  για  τον  Πολιτισμό  και  τη  Δημιουργική  Βιομηχανία με  κέντρο  αναφοράς  το  Καρναβάλι  και  τον  Καραγκιόζη,  μαζί  με  την  υλική  και  άυλη  πολιτιστική κληρονομιά  που  τα  συνοδεύει.

Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση, φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας, κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει ενέργειες που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου.