Στηρίζουμε με πράξεις την πρωτογενή μας παραγωγή. Επενδύουμε στη γη μας. Δίνουμε στα προιόντα της Περιφέρειας μας την προστιθέμενη αξία που τους αξίζει.